Při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnila řada významných hostů, také předal hejtman Jiří Čunek a radní pro kulturu Miroslav Kašný záslužné vyznamenání II. stupně PhDr. Pavlu Popelkovi, CSc. za rozsáhlou systematickou práci v oblasti kultury ve Zlínském kraji a dále pamětní medaile čtyřem osobnostem za mimořádné celoživotní hudební počiny: Ing. Vladimíru Blešovi, Karlu Dýnkovi, MgA. Františku Mackovi a Ing. Antonínu Veselkovi.

„Letošní ročník byl mimořádně silný na osobnosti, bylo velmi těžké rozhodnout, protože se sešla spousta kvalitních nominací, Rozhodli jsme se kromě udělení hlavní ceny udělit také několik mimořádných vyznamenání pro osobnosti, které dlouhodobě velmi výrazně působí v oblasti regionální kultury, a to způsobem, který přesahuje regionální význam,“ řekl radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

S gratulacemi oceněným se za Zlínský kraj připojili také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop a radní Michaela Blahová.

„Jsem rád, že náš kraj oplývá tolika osobnostmi, z nichž by všechny mohly být oceněny, je vidět, že Múza je tady přítomná pořád. Myslím, že to není náhoda. Ve Zlínském kraji máme spoustu velmi kvalitních základních uměleckých škol a jsme jedním z krajů, které je má nejnaplněnější. Je to líheň uměleckých osobností, které když potom mezi námi působí, okořeňují náš život krásou i humorem a také do něho vnášejí oduševnělost,“ řekl hejtman Jiří Čunek na adresu všech nominovaných.

„Cenu Pro Amicis Musae udělujeme Bolku Polívkovi za jeho osobité herecké umění, kterým proslavil svůj rodný kraj doma i v zahraničí tím, s jakou hrdostí se k němu hlásí,“ sdělil hejtman Jiří Čunek.

O Boleslavu Polívkovi promluvil spisovatel Josef Holcman, který je sám držitelem ceny Pro Amicis Musae: „Jeho předností i darem je, že má rád lidi, vyslechne jich davy a pak o nich a jejich povahách hraje. Hraje o nich s laskavostí, která má v sobě onu pokoru i poučení, že chybovati jest lidské, při vědomí té skutečnosti, že nejhlubší tajemství života, naší existence a světa neodhalíme ani sebelepší divadelní hrou. Za tu si dovolím považovat Trosečníka, jedinečné dílo o samotě, ale i síle člověka.“

Sám Boleslav Polívka bezprostředně reagoval na udělení ceny slovy: „Jsem dojat a potěšen.“ A vyznal se ze svého vztahu ke Zlínskému kraji: Je to můj rodný kraj, který mi dal tolik, že si to ani pořádně neumím srovnat v hlavě. Prožil jsem zde krásné dětství. Toužil jsem pracovat v Divadle pracujících, myslel jsem, že budu bydlet ve Vizovicích a budu dojíždět. Částečně se mi to splnilo, protože jsem dvakrát hostoval v Městském divadle Zlín, za což jsem vděčný.“

Oceněný Bolek Polívka udržuje vřelý kontakt se svým rodnými Vizovicemi, kam se také se svou rodinou často vrací.

K 31. srpna 2019 bylo na Odbor kultury doručeno 13 návrhů na ocenění PRO AMICIS MUSAE (na 12 osobností – jedno jméno bylo navrženo dvakrát), které následně hodnotila výběrová komise. (poh)