Rozhodl se proto jednat. Žádá o povolení odlovu medvěda, který páchá na Valašsku škody a strhává ovce. Kraj situaci s odlovem šelmy přebírá. Doteď byla na starostech dotčených obcí.

„Jedná se o chráněnou šelmu, je nutno tedy splnit zákonná opatření,“ vysvětlil hejtman. Vyřízení povolení k odstřelu šelmy může podle jeho slov trvat v řádech dnů.

O odlov by se měli postarat nejprve myslivci, v případě nutnosti policie.

Pokud by ho ale prý zastřelil myslivec v sebeobraně již dnes, bylo by to podle slov hejtmana v pořádku.

„Je-li někdo ohrožen na životě, nemůže být za usmrcení potrestán. To je obecné pravidlo,“ vysvětlil hejtman. Chování medvěda totiž podle jeho slov naplňuje všechny parametry k odlovu šelmy.

„Chtěl bych to vidět černé na bílém,“ namítá předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík.TŘI HUŇÁČI V REVÍRU

Z fotopastí lze vyčíst, že se v regionu pohybují tři medvědi. Dva vykazují známky standardního chování divokého zvířete, které je plaché a k lidských obydlím se nepřibližuje.

Třetím z nich je medvěd, který z česko-slovenské hranice přešel již velkou část území kraje. U obcí Bystřička, Jarcová, Jablůnka a Oznice se mu obzvlášť zalíbilo a trávil tam delší dobu.

„Medvěd se chová atypicky,“ komentoval Čunek. Z rozboru jeho výkalů prý vyplývá, že žere pouze bukvice, žaludy a byliny, maso v tuto dobu vůbec nekonzumuje.

„Je tedy jasné, že ovce a domácí zvířata pouze zabíjí,“ vysvětlil hejtman. Může to prý pro něj být hra, což je samozřejmě znepokojivé, protože by mohl napadnout i člověka. „Na jednom obydlí již nechal značku od své tlapy,“ dodal Čunek.

Podle Františka Šulgana z CHKO Beskydy si vedení kraje pouze našlo důvod rychlého řešení.

„Odchyt je věc složitější. V roce 2000 se již také chystala zbraň,“ uvedl s tím, že nakonec se ale medvěda podařilo chytit. „Navíc ředitel Dvora Králové nabídl, že medvěda mohou dočasně umístit do karanténní klece,“ sdělil Šulgan. Umístění do Zlína možné není.ZVĚTŠUJE TERITORIUM

Medvěd se již pohybuje na desítkách kilometrů čtverečních. Za noc urazí deset až patnáct kilometrů. Pohyboval se v oblasti Valašska, od minulého týdne také na Kroměřížsku, včera ráno v šest byl viděn v Rajnochovicích, dokonce přímo v obci, o tři hodiny později na pomezí Hošťálkové a Trnavy.

„Volala nám paní ze samoty Trnavské luky, že po louce viděla jít medvěda,“ informoval starosta Martin Kašpárek s tím, že ihned kontaktoval policii, informoval obyvatele i ředitelku školy, aby s dětmi situaci probrala.

„Z tohoto důvodu je velice problematické postavit odchytovou klec,“ uvedl hejtman další důvod pro navrhovaný odlov medvěda. Pokud by se medvěda podařilo odchytit, je nakloněn řešení karanténní klece ve Dvoře Králové. Zatím však s touto informací podle jeho slov nebyl seznámen.ŠULGAN: NA ODCHYTU JIŽ SPOLUPRACOVAT NECHCI

František Šulgan včera také oznámil, že k dnešnímu dni ukončuje spolupráci na odchytu.

„Společně s panem Michalem Bojdou z Hnutí Duha jsme byli poradním orgánem příslušným úřadům, zejména starostům obce Jablůnka a Bystřička, pro odchyt toulajícího se medvěda,“ potvrdil svou úlohu v celé záležitosti Šulgan.

„Snesla se na nás však kritika. Lidé nás začali neprávem osočovat, že je naše chyba, naše odpovědnost, že zvíře stále běhá na svobodě. Pravomoci činit však měli jiní,“ vysvětloval svůj postoj k důvodu ukončení spolupráce Šulgan.

„Odstoupení jeho i zástupce Hnutí Duha poněkud nechápu. Naši pracovníci z odboru životního prostředí s nimi byli v kontaktu a dotazovali se, čím jim můžou pomoci,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Alan Urc s tím, že odchyt musí provést odborníci se zkušenostmi s chováním medvěda i s jeho odchytem.

Věří proto, že se vyjasní nesrovnalosti a navážou opět spolupráci jak s odborníky z Hnutí Duha, tak s inženýrem Šulganem.

„Ke spolupráci přizveme i veterináře s oprávněním použít narkotizační pušku a v případě nezbytného odstřelu bude nutná spolupráce myslivců v příslušné honitbě,“ dodal.