„Prioritou v naší obci je výměna oken a zateplení základní školy, dobudování kanalizace v místní části Chaloupky a rekonstrukce silnice z centra vesnice ve směru na Jalubí. Protože na zmíněné akce zatím nemáme v obecní pokladně peníze, budeme se o ně ucházet v některém z dotačních titulů,“ vysvětluje místostarosta Traplic Jiří Kolařík.

Ač by si cyklisté bezmála desetikilometrovou stezku od archeoskanzenu v Modré přes mikroregion Severní Chřiby a Pomoraví až ke Královu stolu přáli, její výstavbu zatím nelze ani podle starosty Jalubí Karla Malovaného v současné době realizovat. „Cyklostezka, která by vedla přes jalubský, traplický a částečně sušický katastr, by protínala pozemky několika desítek soukromých vlastníků. Ne se všemi by kvůli ceně pozemků bylo asi jednání jednoduché,“ naznačil obavy Malovaný. Zatím je podle něj stavba stezky na hony vzdálená realitě.

„Cyklostezka, která by propojila skanzen v Modré s vodárnou nad Jalubím, rybníkem pod obcí, větrným mlýnem, tratěmi Honce a Kopaniny na Traplicku a Královým stolem, by dělala problémy zemědělské technice v přístupu na pole,“ předestřeli shodně další případnou komplikaci Malovaný s traplickým místostarostou Kolaříkem.

Naznačili také, že financovat výkup pozemků pro budování cyklostezky a následně i její výstavbu a přitom mít v obcích části místních komunikací ve špatném stavu, setkali by se zastupitelé s nevolí spoluobčanů. „Traplický a jalubský katastr je protkán značenými a zpevněnými trasami, které turistům zatím umožňují poznat kouzelný kout mikroregionu i bez cyklostezky. Třeba v příštím volebním období se jí kolaři dočkají,“ naznačuje Kolařík.

Vyznavači cyklistiky se domnívají, že stezka, která by spojovala moderský archeoskanzen s Jalubím, Traplicemi a Královým stolem, by pro ně byla přínosem. „Často jezdím na bicyklu ze Salaše k synovi do Traplic. Takovou cyklostezku bych rozhodně uvítala. Na druhou stranu ale jako pracovnice Obecního úřadu Velehrad vím, že ne vždy je jednoduché najít společnou řeč s vlastníky pozemků. Oni totiž někdy nevědí, co by za svůj pozemek chtěli,“ ťala do živého Salašanka Jitka Háblová.