Stezka bude totiž v termínech od 17. do 20. července a od 24. do 26. července uzavřena v úseku od železničního podjezdu po nájezd u ČOV (okružní křižovatku). Důvodem je provádění prací na modernizaci vysokého vedení.

„Zhotovitelská společnost informovala otrokovickou radnici o plánované opravě vysokého napětí a s tím související uzavírkou stezky pro chodce a cyklisty. V místě prací bude umístěn mobilní plot až ke korytu řeky, tudíž nebude možné kolem staveniště nijak projít,“ uvedla mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Uzavřít stezku na víkend není nejvhodnější řešení, ale zhotovitel je limitován vypínáním vedení 110 kV, kdy jsou napájeny rozvodny Continental Barum a Českých drah.

„Tyto rozvodny nelze vypnout v jiném termínu, neboť odstávky jsou plánovány dlouhodobě předem i s ohledem na další okolnosti,“ přiblížila Pastuszková.

Na dvou místech se uskuteční demontáž stávajících a montáž nových stožárů a vodičů. „Jedná se o velice nebezpečné činnosti a v prostoru stavby se nesmí z důvodu ohrožení života nikdo neproškolený pohybovat,“ vysvětlila dále mluvčí města Otrokovice.

Po skončení prací bude stezka neprodleně otevřena.