„Asfaltový povrch cyklostezky končí uautokempinku za Velehradem. Ten, kdo chce na kole pokračovat za poznáním krás chřibských lesů kolem Salaše, musí pokračovat tři kilometry po úzké silnici, klikatící se lesem. Na ní je zejména od jara do podzimu hustý automobilový provoz, vněmž se cyklista nemůže cítit bezpečně,“ smutně konstatovali manželé Václavíkovi ze Starého Města.

Sjejich názorem se ztotožnili také Marie a Stanislav Daňkovi ze Salaše, kteří si často na bicyklech směrem kVelehradu nebo až ke Starému Městu vyjedou.

Prodloužení cyklostezky zvýší bezpečnost

„Prodloužení stávající cyklo– stezky, vedoucí ze Starého Města přes Velehrad až na Salaš, jistě zvýší nejen bezpečnost cyklistů, zejména těch starších, ale iatraktivitu mikroregionu Buchlov,“ shodli se Daňkovi. Sohledem na velký zájem občanů ituristů oprodloužení cyklostezky nechala velehradská radnice zpracovat projekt pro územní rozhodnutí vúseku autokempink Velehrad– Salaš.

„Stezka by měla vést údolím Salašského potoka a má protínat pozemky soukromých vlastníků. Nezbytnou část pozemků pro vybudování cyklostezky musíme od nich vykoupit. Vsoučasné době sepisujeme smajiteli parcel smlouvy osmlouvách budoucích. Po uzavření smluv ovýkupu části pozemků a schválení územního rozhodnutí vyřídíme stavební povolení a přes Státní fond dopravní infrastruktury požádáme odotaci,“ naznačil starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.

Sprodloužením cyklostezky otři kilometry by se podle jeho slov mělo začít vpříštím roce. Na financování cyklostezky, která propojí Velehrad se Salaší, se budou kromě dotace finančně podílet obě obce. „Kupní smlouva smajiteli parcel může být uzavřena až po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu, který přesně určí část pozemku dotčeného stavbou cyklo– stezky,“ doplnila účetní velehradské radnice Jitka Háblová.

Velehradský starosta odhaduje, že nový úsek cyklo– stezky si vyžádá bezmála deset milionů korun. „Stezka skončí na dolním okraji Salaše, kde vyústí na státní silnici. Zní bude možné odbočit po lesní cestě na Bunč nebo projet obcí a zjejího konce se vydat kolem památníku padlých salašských hrdinů kTománkově hájovně,“ prozradil Gregůrek.