„Stezka naváže na úseky cyklostezek vedené od centra Zlína a bude ukončena na hranici katastru, kde stavbu řeší navazující projekt města Otrokovice," informuje mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák. Cyklostezka povede podél toku Dřevnice převážně v nezastavěném území.

„Zčásti pak v zastavěném území průmyslové zóny Chmelník podél silnice III/43829 a místní komunikace Tečovská, v místní části Malenovice za areálem Tajmac k hranici území Kvítkovic," líčí trasu Dvořák.

Předpokládaný termín zahájení stavby je 1. března 2014, práce mají být ukončeny do konce listopadu příštího roku. „Projekt byl podpořen částkou 20 milionů korun z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava," dodává mluvčí Dvořák.

Otrokovice mají na starost výstavbu cyklostezky o délce 2,98 kilometru.

„Právě nám bylo vydáno stavební povolení, v nejbližší době tak můžeme provést zadávací řízení na zhotovitele stavby. Nová cyklostezka se napojí na tu stávající v místě kruhového objezdu u ČOV na Baťově, dále povede podél Dřevnice a skončí na hranici katastru bývalého ZPS, kde se napojí na zlínskou část," říká starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

Celkové náklady na otrokovickou část projektu se pohybují okolo sedmnácti milionů korun. Dotace z Regionálního operačního programu činí 13,9 milionu korun, vlastní podíl města pak lehce přes 3 miliony korun. Zahájení výstavby je plánované na 1. dubna příštího roku, ukončení pak na konec listopadu.

„Zajímavostí je, že město dosud utratilo celkem 750 tisíc kvůli projektu, na vykoupení pozemků pak padla částka téměř pět milionů korun," dodává Budek.