Podle nejoptimističtějších výhledů by se v roce 2018, tedy po 55 letech, mohlo začít se stavebním řízením úseku Napajedla – Babice a následně trasy do Starého Města. Stavba jedné části by měla trvat tři roky. Dálnice D55 by do budoucna měla odvést tranzitní dopravu z dnes velmi frekventované I/55 a ulevit tak obcím, které protíná.

„Jezdím tudy denně do práce. Cesta ze zaměstnání trvá dvakrát tolik než do něj. Dálnice by jistě dopravě prospěla, především v době špiček,“ popsal své zkušenosti řidič Martin Šedý. A například zkrácení doby cestování je jednou z výhod, které by nová dálnice měla podle Ředitelství silnic a dálnic přinést. „Silnice bude znamenat bezpečné předjíždění i napojování na vedlejší cesty. Slovácko se tak navíc napojí na páteřní dálniční síť,“ nechal se slyšet ředitel Správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Zdroj: Youtube

Úseku Babice – Staré Město by měla předcházet trasa Napajedla – Babice, v případě této stavby však naráží projektanti na odpor některých obcí kvůli řešení silnice. Proto je možné, že se staroměstský úsek začne budovat dříve než ten napajedelský. „Je vykoupených 95 procent pozemků, zbytek brzdí dědická řízení a vyjednávání o ceně. Mým snem je, že by mohlo začít stavit v roce 2022 – 23,“ přál by si starosta Starého Města Josef Bazala.

Více než osmikilometrovou trasu z Babic do Starého Města překlene několik mostů kvůli potokům, silnicím i cyklostezkám, které vedou v blízkosti, a v některých úsecích bude u dálnice protihluková stěna. „Mělo by to být v oblasti kudlovického a jankovického potoka,“ upřesnil Karel Chudárek. D55 budou ve zmiňované části dělit dvě křižovatky, vždy na okraji Starého Města. Mimoúrovňová křižovatka Staré Město – sever přivede na silnici dopravu ze Starého Města. Nová okružní křižovatka by měla vzniknout v místě, kde se ulice Huštěnovská původně připojovala na I/55, nově I/655. Odtud se D 55 přimyká k železniční trati a pokračuje mezi průmyslovými areály.

Druhá výrazná stavba dálnice – křižovatka Staré Město – jih připojuje na D55 silnici I 50, která je zároveň mezinárodní silnicí E 50. Tady stavba končí a navazuje na další úsek Staré Město – Moravský Písek, přičemž i v tomto případě jsou přípravné práce ve stejné fázi.

V současné době je z celé D55 v provozu necelých 18 kilometrů dlouhý úsek Hulín – Otrokovice. Tříkilometrový severovýchodní obchvat Otrokovic byl zprovozněn v říjnu 2006, severního prodloužení k mimoúrovňové křižovatce Hulín s dálnicí D1 se D55 dočkala 3. 12. 2010