„Nechtěli jsme, aby při deštích stála voda na chodnících a silnici, ale aby se odváděla. Proto jsme současně nachystali svody i pro II. etapu prací, které začnou 3. dubna,“ popsal stavbyvedoucí KKS Petr Malina.

Doplnil, že pracovníkům tyto práce ulehčí kopání dešťové kanalizace, neboť po ukončení II. etapy je naplánována sanace celého mostu ve spodní části, kdy budou mít pracovníci vybudované celoplošné lešení, které by v kopání dešťové kanalizace, která povede do Dřevnice, bránilo.

Petr Malina zároveň upozornil zejména řidiče, že plánovaná II. etapa opravy nadjezdu vypukne dnes, 3. dubna, kdy dojde k celkovému omezení provozu na nadjezdu, ten bude opět sveden jen do dvou jízdních pruhů v opravené části mostu.

Částečně je provoz omezen již několik dní, a to odbočení z mostu směrem k ulicím Vodní a Zarámí.