"S účinností od pátku 16. října se tak až do odvolání přerušuje agenda tzv. jubilantů, kdy dobrovolní spolupracovníci zajištují osobní přání občanům města slavicí významné jubileum a předávají jim květiny a dárkové balíčky. Po dobu nouzového stavu se také v místních částech nebude uskutečňovat hlášení místního rozhlasu. Vysílat se bude pouze hlášení VISO, tedy pouze hlášení výstražná. Pro provoz komisí místních částí bylo také doporučeno, aby komise přerušily osobní jednání a v době nouzového stavu řešily nejnutnější agendu elektronicky. V případě provozu kanceláří místních částí bylo rozhodnuto o zachování provozu za předpokladu dodržení úřední doby dle vládního nařízení a dalších preventivních opatření. V ojedinělých případech, kdy je pracovník považován za rizikovou skupinu, může být kancelář uzavřena, o čemž bude veřejnost informována," vysvětlil jednotlivá opatření mluvčí města Zlína.

Již ve středu 14. října byly v hromadné dopravě zrušeny školní spoje. Od pondělí 19. října pak přejde DZSO na letní/zimní jízdní řády, kde je nižší četnost spojů. Toto omezení je platné po dobu uzavření škol.

V individuálních případech však může dojít k posílení spojů tak, aby nedošlo k výraznému omezení cestujících. DSZO bude vytíženost linek monitorovat.

"V souvislosti s aktuálními opatřeními v rámci nouzového stavu je z důvodu karantény dočasně uzavřeno pracoviště evidence vozidel Magistrátu města Zlína v budově L. Váchy 602," informoval Tomáš Melzer.