V jednom případě byla událost oznámena na tísňovou linku krajských hasičů.

„Jednalo se o nález dvou uhynulých prasat poblíž části města Zlín – Lůžkovice, kam byli ihned vysláni profesionální hasiči z centrální stanice Zlín s terénním velitelským vozidlem Ford Ranger,“ vylíčil Netopil.

V průběhu zásahu byli hasiči informováni pracovníky veterinární správy o nálezu dalších uhynulých divočáků u obce Hvozdná a poblíž střelnice Kostelec.

„Celkem se tak jednalo o sedm divočáků, z nichž některé mršiny už byly ve značném stádiu rozkladu,“ upřesnil s tím, že do zlínských Lůžkovic vyráželi hasiči opětovně.

Tentokrát museli hasiči uhynulého divočáka, po uložení do přepravného pytle, vytáhnout navijákem terénního vozidla z koryta lesního potoku.

„Obdobných zásahů provedli zlínští hasiči, kteří jsou zatím jako jediní předurčeni k těmto zásahům, od začátku tohoto měsíce už pět,“ uvedl. První události tohoto typu se ale objevily už minulý měsíc.

Oblast, ve které k událostem dochází je ohraničena městskými částmi Zlín - Lůžkovice, Zlín – Příluky a obcí Hvozdná. Mimo tuto oblast profesionální hasiči zatím žádné zásahy neevidují.

„Podle aktuální situace a dohody s pracovníky krajské veterinární správy jsou předurčení hasiči zlínské centrální stanice povoláváni jen ve výjimečných případech, kdy není možno odstranit uhynulou zvěř silami a prostředky státní veterinární správy ve spolupráci s obcemi, mysliveckými sdruženími a asanačními firmami,“ vysvětlil mluvčí.

Profesionální hasiči tak provádí pouze svoz z těžce přístupného terénu, zpravidla jen velmi těžkých kusů zvěře, k nejbližší zpevněné komunikaci, kde je uhynulá zvěř předána asanační firmě.

Dekontaminaci hasiči provádí pouze u povrchu převáženého pytle. V odůvodněných případech mohou být hasiči požádáni i o dekontaminaci místa nálezu.