A které osobnosti na zdi jsou?

Vladimír Karfík – podoba Baťova mrakodrapu (v roce 1938 nejvyšší betonová stavba Evropy), Hotelu Zlín, evangelického kostela a dalších mnoha staveb ve Zlíně jsou jeho dílem.

Jan Antonín a Tomáš Baťovi – a nejznámější obuvnická firma v republice. Před válkou v roce 1938 dosáhl stav zaměstnanců koncernu v ČSR 42 tisíc (z toho 8000 v prodejnách), 23 tisíc v zahraničí (z toho 8350 v prodejnách). Celkem tedy měla firma 65 tisíc spolupracovníků. Jan Antonín Baťa zaregistroval 100 patentů., které buď přímo nesou jeho jméno (obuvnické stroje a zlepšovací návrhy) nebo vznikly pod jeho vedením. Tomáš Baťa je nazýván „králem obuvi“ a jedním z největších podnikatelů své doby.

František Lýdie Gahura – stojí za podobou Zlínské radnice, Baťových domků, interiérů Baťovy vily, velkého kina, nebo památníku T. Bati. Je také spoluautor Baťovy nemocnice.

Hermína Týrlová – je spojena s Filmovým studiem ve Zlínských ateliérech. Scenáristka, režisérka a animátorka se věnovala převážně loutkové tvorbě. K jejím stěžejním dílům patří Ferda Mravenec, Vzpoura hraček, Uzel na kapesníku nebo Hvězda betlémská.

Karel Zeman – společně s Hermínou Týrlovou a Jiřím Trnkou je považován za zakladatele československého animovaného filmu. Jeho nejznámější filmy jsou Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil, Ukradená vzducholoď, Na kometě nebo animované pan Prokouk či Dobrodružství námořníka Sindibáda,

Ladislav Vácha –  gymnasta, člen Sokola, olympionik, který získal pět medailí z olympijských her. Byl účastníkem OH v roce 1920, v Paříži 1924 získal dvě bronzové medaile, čtyři roky později v Amsterodamu vybojoval dvě stříbra a jedno zlato.

Emil Zátopek – první člověk na světě, který uběhl trať 10 km pod 29 minut a trať 20 km pod jednu hodinu Celkem vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Jde o jednoho z největších atletů všech dob. Byl znám svým upracovaným stylem běhu doprovázeným křečovitými grimasami, v cizině byl přezdíván česká lokomotiva a Satupekka.

Dominik Čipera – starosta města a nejbližší spolupracovník Tomáše Bati. Výrazně podporoval kulturu a vzdělání ve městě, když pomáhal zavádět společenskou výchovu v Baťově škole mladých mužů. Spoluzakládal Zlínskou školu umění, výstavu mladých umělců Zlínský salón či filmový festival Filmové žně.

Otto Wichterle – všichni slabozrací světově proslulému vědci a vynálezci vděčí za kontaktní čočky, proslavil se také objevem umělého polyamidového vlákna – silonu. A právě to se mu povedlo v době, kdy působil v Baťově výzkumném ústavu ve Zlíně.

Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka – proslulí cestovatelé, kteří navštívili 112 zemí světa, natočili čtyři celovečerní, 147 dokumentárních filmů a napsali kolem 20 knih vydaných v celkovém nákladu více než 6,5 miliónu výtisků.