Navýšení podnikatelským subjektům se bude odvíjet od velikosti jejich nemovitosti na území města, ale budou to výrazně vyšší částky než u bydlení občanů s běžnou výměrou.

Hlasování předcházela dlouhá diskuze.

„Daň z nemovitosti se naposledy upravovala v roce 2008 a patnáct let jsme na ni nesáhli. Teď ji navýší jak město, tak vláda v rámci celé republiky. To znamená, že občané Zlína budou zdaněni částkou více než 139 milionů korun. Máme obavu, jak se to promítne do nájemního bydlení, bytového fondu i podnikatelského prostředí. Protože je to skokové navýšení. Navrhovali jsme v rámci finančního výboru rozložení v čase, aby se na to mohli občané na cenový šok připravit,“ argumentoval Jaroslav Juráš (Zlín 21).

„Nemůžeme se zvýšením daně souhlasit, nárůst je skokový a velmi výrazný,“ prohlásila Kateřina Francová (STAN).

Se zvýšením daně nesouhlasil ani její kolega Ivo Mitáček (STAN): „Radnice hraje s občany velmi nebezpečnou hru. Posledních 10 až 15 let město bojuje s odlivem občanů a těm, kdo tady ještě bydlí, zvýšíme daně.“

„Nejsme z toho nadšení, ale je to nutný krok,“ uzavřel debatu primátor Jiří Korec (ANO 2011).

Nakonec 22 zastupitelů hlasovalo pro úpravu daně z nemovitosti, která začne platit od 1. ledna. 2024.

Změna spočívá v tom, že se od příštího roku sjednotí základní koeficienty u daně ze stavebních pozemků, staveb a jednotek pro všechna katastrální území města na číslo 3,5.

Novinkou bude zavedení místního koeficientu ve výši 2,0 až 2,9 diferencovaně pro jednotlivá katastrální území (např. nejnižší koeficient 2,0 bude platit pro Salaš, Klečůvku a Lhotku).

„Úpravou koeficientů by mělo dojít k navýšení ročních příjmů města z daně nemovitých věcí ze současných zhruba 56 na přibližně 139 milionů korun. Od roku 2008 totiž postupně klesal podíl příjmů z této daně na celkových příjmech města, a to z původních necelých pěti na současných asi 3,3 procenta,“ zdůvodnil náměstek primátora pro oblast ekonomiky a financí Miroslav Chalánek ODS).

Zvýšení daně z nemovitosti bude mít podle zastupitelů pozitivní dopad pro rozvoj města, protože navýší finance určené pro rozvoj místních částí o 15 milionů korun na celkových 40 milionů korun.