Průměrný místní koeficient ve Zlíně se od roku 2025 sjednotí na 2,3. „Chceme dostát našemu slibu, který jsme při schvalování navýšení daně v červnu 2023 dali, a to že daň nebude v budoucích pěti letech vyšší než v roce 2024,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Podle jeho slov jde zároveň o reakci na výrazné skokové navýšení daně ze strany státu. „Proto jsme schválili změnu v podobě snížení daně z nemovitosti v rozsahu zhruba deset až dvacet procent z částky zaplacené v roce 2024, v průměru tedy asi o šestnáct procent,“ upřesnil primátor.

Po snížení místních koeficientů se sníží příjem města o více než 40 milionů korun. „Navrhované snížení tak jde čistě na vrub městského rozpočtu,“ poznamenal náměstek primátora pro oblast financí Miroslav Chalánek.

Hlasování předcházela čtyřhodinová diskuze

„Chápu, že první zvýšil daň stát, ale zastupitelstvo využilo situace a zvýšilo ji čtyřikrát. Proč mámě nejvyšší daň z republiky. Jak to máme zvládnout?“ ptala se zastupitelů Anežka Niedobová ze Zlína.

Část obyvatel, hlavně z okrajových oblastí, nesouhlasila s až sedminásobným zvýšení daně v místě svého bydliště. Třeba Jitka Halašková ze Štípy platí za nemovitost 7450 korun proti původním 1300 korunám. „Proč mají okrajové části až sedminásobné navýšení?“ chtěla vědět od zastupitelů.

Stejně jako Miroslava Daňková z Příluk. „Bydlím na sídlišti obklopeném auty. Ta daň je k místu neúměrná,“ dodala nespokojená občanka.

„Vedení města chybovalo ve výpočtu predikované daně,“ řekl zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21) s tím, že na místo 195 milionů korun vybere magistrát od občanů Zlína a podnikatelů 254 milionů.

„Je proto na místě, aby teď koalice vedená ANO vysvětlila, kde chyba vznikla. Současně považujeme za solidní, aby vedení města navrhlo, jak rozdíl téměř 60 milionů vrátí občanům a zlínským podnikatelům, kteří se na vybrané částce z poloviny podíleli,“ dodal Tomáš Dudák.

„Peněžní prostředky vybrané navíc určitě použijeme na opravy na území Zlína,“ přislíbil primátor Jiří Korec (ANO).

Opozice se svými návrhy neuspěla

SPD navrhlo snížení místní koeficientu pro rok 2025 na dva pro katastrální území Zlína a 1,7 pro ostatní části. Nyní se pohybuje od výše 2 v okrajových částech po 2,9 v centru města.

Zlín 21 požadovalo snížení místního koeficientu pro rok 2025 pro Zlín na dva včetně místních částí, kromě Salaše, Klečůvky, Lhotka kde by zůstal 1,7. Oba dva protinávrhy opozice byly zamítnuty.

Nakonec 34 z 37 zastupitelů hlasovalo pro úpravu daně z nemovitosti, která začne platit od 1. ledna. 2025. Průměrný místní koeficient ve Zlíně se sjednotí na 2,3.

Letos se místního koeficientu pohyboval ve výši 2,0 až 2,9 diferencovaně pro jednotlivá katastrální území (např. nejnižší koeficient 2,0 platil platit pro Salaš, Klečůvku a Lhotku).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vesnicí roku Zlínského kraje je Dolní Lhota

Vesnice roku 2024 - Dolní Lhota | Video: Iva Nedavašková