Mery se ztratila minulou sobotu v Trnavě u Slušovic na Zlínsku a Jana Belková k jejímu hledání využila kromě sociálních sítí a plakátů také novinku veterinární správy, Databázi ztracených a nalezených psů.

Internetová aplikace umožňuje lidem, útulkům i policii na jednom místě sdílet informace o nálezu či ztrátě psa a měla by dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.

Co sdílet v databázi:

- jedná o ztrátu nebo nález psa?

- plemeno nebo stručný popis

- číslo čipu

- místo a datum ztráty/nálezu

- jméno majitele resp. nálezce, kontakt,

- fotka psa, poznámka