A že se nemusí hlásit jen děti, dosvědčuje také řada kroužků pro dospělé a seniory. Ti mohou zvolit například cvičení nebo angličtinu. „Skladbu kroužků se snažíme každý rok připravit co nejpestřejší, takže i letos máme několik novinek.

Půjde například o aranžování z různých materiálů, přírodovědný kroužek s poznáváním přírody a různými výlety, výtvarný kroužek pro starší žáky připravující se ke zkouškám na pedagogické školy nebo keramický kroužek pro děti s jejich rodiči,“ nastínil ředitel domu dětí Michal Láník.

Vedle nich se ale chystají i tradiční zájmové činnosti jako jsou latinskoamerické tance, florbal, hra na flétnu nebo kytaru, zdravotnický, rybářský a modelářský kroužek, volejbal, mažoretky, šachy a mnohé další. „Některé kroužky zahájí svou činnost už v září, jiné se rozeběhnou počátkem října,“ dodal Láník.