„Tímto způsobem studenty na učňovské obory nedostanete. Pokud chcete, aby absolventi základních škol měli o učiliště zájem, zatraktivněte je, aby žáci věděli, že po škole budou mít práci," tvrdil na zasedání student gymnázia Jan Svačina. Oponoval takto stanovisku zastupitelů, že řemeslo má zlaté dno a je potřeba ho podporovat, aby nezaniklo.

Už dnes totiž firmy nemohou najít kvalifikované absolventy technických škol a málo je i řemeslníků. „Podle statistik mají absolventi z gymnázii a prestižních středních škol daleko lepší uplatnění na trhu práce než absolventi učňovských oborů," připomněl Jan Svačina. Z úst studentů zazněl i argument, že pokud jde o počty vycházejících absolventů z učňovských oborů, tak Česká republika nevybočuje z celoevropského průměru.

„Rozumíme tomu, že v naší zemi potřebujeme více absolventů technických oborů. Na druhou stranu, dnes je hlavně důležité, aby lidé s technickým vzděláním uměli jazyky. Žáci vycházející z učňovských oborů většinou jazyky tak dobře neovládají," upozornil student Radim Motek.

Poznamenal, že mnoho studentů z gymnázií míří právě na technické vysoké školy a jazyková vybavenost jim díky předchozímu vzdělání nechybí. Studenti společně s učiteli také připomněli, že z vývoje demografické křivky vyplývá, že počet dětí na základních školách v budoucnu poroste. Zavírání tříd na středních školách je tedy předčasné.

Snížení počtu studentů prý navíc může vést ke snížení kvality výuky na školách, protože gymnázia neotevřou technicky či jinak zaměřené vzdělávací semináře. „Pokud budeme mít méně studentů, nenaplníme příští rok některé výběrové vzdělávací semináře a nedostaneme na ně dotaci z EU. Část z těchto seminářů je technického zaměření a vyžaduje náročné technické zázemí, takže na jejich zajištění nebudeme mít prostředky," vysvětlila Lucie Janků, učitelka z Gymnázia Lesní čtvrť.

Proti snížení počtu tříd gymnázií protestovali i někteří ze zastupitelů. „Počet absolventů gymnázií ve Zlínském kraji je pod celorepublikovým průměrem. Na obě školy se hlásí mnohem více zájemců, než jich přijmou ke studiu, a úroveň vzdělání absolventů je dobrá," poznamenal Stanislav Blaha, zastupitel za ODS. Několik zastupitelů kritizovalo to, že o rozhodnutí krajského úřadu nebyla včas informována školská rada ani veřejnost.

„Mrzí mě, že několik měsíců poté, co za bouřlivých emocí proběhlo slučování středních škol ve Vsetíně, řešíme tentýž problém," podotkl Petr Gazdík, zastupitel za STAN-TOP09.

Kraj podle něj nedovedl školské radě ani studentům dostatečně zdůvodnit, proč k rušení tříd přistoupil. „Počet žáků základních škol stále klesá a není pravda, že se v dohledné době bude příliš zvyšovat. Pro nás je prioritou zajistit oborovou pestrost vzdělávání v kraji. Zrušení dvou gymnazijních tříd žádný dopad na kvalitu výuky a potažmo kvalitu vzdělání absolventů mít nebude," sdělil Petr Navrátil, krajský radní po školství. Většina zastupitelů se nakonec přiklonila k tomu, že o gymnáziích znovu jednat nebudou. Rozhodnutí o zrušení dvou tříd na Gymnáziu Lesní čtvrť a Gymnáziu T. G. M. z 18. listopadu zůstává v platnosti. „Chápeme, že počty žáků na středních školách je kvůli nízkému počtu dětí potřeba snížit. Mnohem rozumnější by ale bylo, kdyby zastupitelé snížili počty žáků plošně na všech středních školách," komentovala rozhodnutí zastupitelů Lucie Janků z Gymnázia Lesní čtvrť.