„Kolik tomu chcete věnovat času?" ptá se jej děkan.

„Jsem schopný pracovat osm hodin denně celé léto. A pokud bude potřeba, klidně i víc," odpoví mu nadšeně.

Studentské brigády jsou letošní novinkou a dávají studentům možnost pracovat přes léto v laboratořích fakulty.

„Pro studenta je největším přínosem praktická činnost na projektu," říká děkan.

„Jsem moc rád, že jsem tady, a je to na mně doufám vidět," odpoví Ondřej na otázku, zda vítá tuto příležitost.

Když se zeptáte lidí, jaké byly jejich oblíbené předměty ve škole, matematiku, fyziku či chemii moc často neuslyšíte. V okamžiku, kdy se však ocitnete na půdě fakulty technologické ve Zlíně, bude vše jinak. Věda není nuda a podle slov pracovníků fakulty není zase tak složitá, jak by se na první pohled zdálo.

„Snažíme se zde ukázat lidem, že chemie není těžká a že se s ní dá i hrát," usměje se mladá proděkanka Iva Hauerlandová. Podle ní jsou přírodní vědy úžasná věc, jen se jich člověk nesmí bát. Možná i proto sem studenti přicházejí se žádostí strávit na fakultě celé léto.

„Tento projekt nám přišel jako dobrý nápad. Můžeme našim studentům poskytnout možnost brigády v oboru, který studují. Stáže trvají od června do září a studenti získávají za svou výzkumnou činnost odměnu formou stipendia. Jsme příjemně překvapeni, jak obrovský je zájem," přiblížila.

Ale studenti nepracují jen při těchto brigádách. Fakulta v rámci výzkumu spolupracuje s podniky a institucemi státní správy tak, aby výsledky výzkumu ve finále našly své uplatnění v každodenním životě. Například v gumárenském, plastikářském, automobilovém, textilním a potravinářském průmyslu, ve zdravotnictví, v zemědělství, ale také při výrobě obalových materiálů a rovněž tak v elektrotechnickém průmyslu.

Jedním z takových podniků je i přední výrobce pneumatik: otrokovický Continental Barum. „Jedná se o strategické partnerství," shodují se generální ředitel Barumu Libor Láznička a děkan Čermák. A tak vznikl v tomto podniku absolventský program. Jednou z absolventek fakulty technologické je i projektová manažerka Zuzka Žižková. Mladá energická žena, která dostala možnost a prostor uplatnit se právě v Barumu.

„Z fakulty jsem do života získala inženýrský základ a znalost procesního inženýrství. Zní to složitě, ale já říkám, že je jedno, jestli vyrábíte pneumatiky nebo sýry. Tu výrobu se stejně musíte naučit," směje se při pracovní schůzce Zuzka spolu s kolegy z fakulty.

„Poskytujeme zásobník chytrých a vzdělaných lidí, kteří na Zlínsku vyrostli a chtějí tady zůstat," uvedl k tomu Čermák. Podle něj se moderní průmyslová výroba neobejde bez kvalitního výzkumu a vývoje, na kterém se mohou podílet i odborníci z řad fakulty.

„S firmou Continental v současné době řešíme několik projektů, které povedou k usnadnění výroby a zvýšení kvality výrobků. Při nedávné návštěvě hannoverské centrály se nám dostalo významného ocenění ze strany managementu. Jsme podle nich první vysoká škola, která když začne pracovat na projektu, tak jej přivede až do finální fáze zavádění do výroby. Vlastně by se dalo říct, že máme velmi blízko k průmyslové produkci," pochlubil se děkan Čermák.

Možná právě i z tohoto důvodu je o studium na fakultě technologické ve Zlíně takový zájem. Vždyť právě v těchto dnech probíhá druhé kolo přijímacího řízení, a tak mají pracovnice studijního oddělení plné ruce práce.

„V letošním roce jsme v prvním kole dostali 664 přihlášek. Nyní, v tom druhém, to vypadá, že jich bude víc," sdělila spokojená Kateřina Sysalová, studijní referentka.

„Uvažujeme i o třetím kole, do kterého by se mohli přihlásit i studenti, kteří budou z jakéhokoliv důvodu maturovat na podzim," podotkla.

„Dáváme možnost všem, kteří chtějí na vysokou školu. Ať ukážou, co v nich je a že mají zájem u nás studovat," přidal se děkan fakulty.

Podle něj studenty čeká spousta nových zajímavých specializací, například renovace uměleckých předmětů nebo příprava a hodnocení vín pro gastronomii. Lákavá je také biotechnologie a technologie tuků, tenzidů a kosmetiky. Tradičně velkému zájmu se těší medicínské a farmaceutické materiály.

Návštěvníci fakulty zpravidla nestačí žasnout, na co že jsou ta matematika, chemie, biologie či fyzika dobré. Místo čísel, vzorečků a formulí nabízí hluboké porozumění tomu, co každodenní život přináší. Najednou to není taková suchá věda, ale docela i zábava. Ta panuje také v laboratořích fakulty.

Pracuje v nich i šestadvacetiletá doktorandka Eva Babjaková. Na fakultě je od svých devatenácti let.

„V naší laboratoři se zabýváme biologicky aktivními sloučeninami adamantanu. Samotný se vyskytuje v hodonínské ropě a byl objeven českými chemiky Landou a Macháčkem," přiblížila.

V laboratoři to bublá, kupodivu voní a opravdu zde panuje dobrá nálada. Má i svého zvířecího obyvatele, i když podle slov Evy rozhodně ne na pokusy. Je to křeččí slečna a jmenuje se Ella Hamster. Kromě toho se v této laboratoři provádí i syntéza organických sloučenin či pokročilá analýza chemických látek. Další pro neznalé nemá snad ani cenu jmenovat. Složité názvy jsou pro laika nesrozumitelné. Nad tím však mávne Eva rukou.

„Baví mě objevovat nové látky, které doposud nikdo nepopsal. Při syntéze takových látek často hraje svou roli náhoda. Je totiž složité předvídat, jak reakce dopadne. Chemie je nádherná věda a naprosto mne okouzlila. Je to pro mne hra," uzavřela.

Je vidět, že se studenti fakulty rozhodně nenudí. Ti však, kteří by své schopnosti a znalosti chtěli prověřit v zahraničí, zde mají tuto možnost také. V rámci mezinárodních výměnných programů, z nichž nejrozšířenější je program Erasmus, mohou studenti studovat nebo pracovat v zahraničí.

„Erasmus jako celek funguje na velmi vysoké úrovni. Podkladem pro pobyty jsou bilaterální smlouvy s partnerskými univerzitami prakticky po celé Evropě, například v Anglii, Francii, Belgii, Německu, Portugalsku, Švédsku i Španělsku," přiblížila proděkanka Iva Hauerlandová.

„Každoročně vyjíždí a přijíždí desítky studentů, kteří tuto atraktivní možnost využívají," dodala.

Je už skoro večer. Příjemný den strávený s děkanem fakulty technologické je zakončen jeho přáním: „Chtěli bychom nacházet mladé lidi se zájmem o přírodní vědy, jako je třeba náš student Ondra. I když mám na starosti spoustu manažerské práce, přesto jsem duší pedagog. Proto jsem rád, když vidím pochopení studentů, jejich zájem a nadání. Přeji jim, aby dokázali skloubit studentský život se školou, vydrželi a byli úspěšní."

Fakulta technologická reprezentuje více než čtyřicetiletou tradici vysokého školství ve Zlíně.

Její tradice byla založena již v roce 1960, kdy bylo ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště při n. p. Svit, které spadalo pod záštitu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Od roku 1963 se stala součástí jedné z nejstarších vysokých škol v Evropě Vysokého učení technického v Brně. Samotná fakulta echnologická ve Zlíně s nosným studijním oborem technologie kůže, plastů a pryže byla zřízena k 15. 4. 1969, čímž byl položen základní kámen nové univerzity. Fakultu technologickou, z níž se budoucí univerzita zrodila, však na této cestě čekalo ještě dlouhých 32 let.

Důležitými kroky vedoucími později ke zrodu nové univerzity bylo založení několika institutů, z nichž se postupem času vyvinuly fakulty nově vznikající univerzity. Prvním byl Institut managementu a ekonomiky (1992), z něhož vznikla v roce 1995 fakulta managementu a ekonomiky. Dalším byl Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (1997), jenž se stal základem pro budoucí fakultu multimediálních komunikací, ustanovenou v roce 2002. Z Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (2001) byla 1. 1. 2006 zřízena čtvrtá fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta aplikované informatiky.

Za dobu své existence vychovala fakulta technologická stovky odborníků specializovaných na technologii kůže, plastů a pryže. Postupně přibývaly další studijní obory jako ekonomika spotřebního průmyslu, automatizované systémy řízení, materiálové inženýrství, technologie životního prostředí, technologie a management, technologie a ekonomika výroby potravin a pedagogika.

V současnosti poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Svým dlouholetým působením významně poznamenala rozvoj města a vzdělanosti regionu a pozvedla jej na město univerzitní. Jako součást Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se fakulta významně zapsala do společenského a kulturního života města, a stala se tak jeho samozřejmou a neodmyslitelnou součástí.