„I přes to, že lidé zde nemají výhody větších obcí, tak mají zájem tady bydlet. A to hlavně kvůli tomu, že je tady krásná příroda a klid a čisté životní prostředí,“ říká starostka obce Dešná Dagmar Daňková v rozhovoru pro Deník.

Končí doba pandemických opatření, co po tuto dobu ve vaší obci nejvíce chybělo?

Byl to především komunitní život v obci. Spoustu akcí pořádal vždy obecní úřad, ať již jde o stavění a kácení máje, rozsvěcení vánočního stromu, různé výlety do okolí, mikulášské besídky, ukončení prázdnin a mnoho dalších akcí, které se u nás každý rok pořádaly.

To naším občanům v době pandemie podle mne nejvíce chybělo.

Obec Dešná na Zlínsku.
V Dešné vědí, jak úspěšně na dotace

Proto jsme se alespoň snažili uspořádat nějaké on-line události, jako například trénink paměti pro seniory. I naši občané se však snažili tuto dobu zpříjemnit. Například před Vánoci společně vytvořili Betlém, který byl umístěn v prostoru před obecním úřadem u vánočního stromu. Lidé výrobu Betlému zajistili a zorganizovali, obec alespoň pomohla zafinancovat.

Šlo o dřevěný přístřešek, kde byly uvnitř postavy vyrobené ze slámy a z pytlů kolem jesliček. Dokola bylo vyrobeno oplocení, nechyběla ani betlémská hvězda a osvětlení. Betlém tak byl častým cílem vycházek rodičů s dětmi.

Jak je to u vás například s bydlením, je o život v Dešné zájem?

Řekla bych, že Dešná v současnosti zažívá stavební boom. Podle statistik, od roku 2015-2019 byl dokončen jen jeden rodinný dům.

V loňském roce se začaly stavět dva rodinné domy, z toho je jeden již před kolaudací a letos se započala výstavba dalších dvou domů. Výhledově jde o další tři rodinné domy, kdy se již chystá projektová dokumentace. To je zatím vše v intravilánu obce na pozemcích, které byly doposud volné.

Kapacita volných stavebních pozemků je však téměř vyčerpaná, nicméně máme v územním plánu jednu plochu, která je určena pro výstavbu nových rodinných domů. Zde jsme ale museli nechat zpracovat územní studii, aby se toto území mohlo rozpalcelovat a mohly se navrhnout inženýrské sítě.

Takže z této studie vyšlo, že v této lokalitě má stát až 25 rodinných domů. Myslím, že potenciál pro rozvoj obce zde je, což ale souvisí s dalšími úkoly a plány, jako je například zajištění infrastruktury a další potřebné kroky. Co se týká dál zmiňované lokality, tak tyto pozemky bohužel obci nepatří, ta vlastní páteřní, přístupová cesty k nim.

Čím se ještě kromě dobré dotační politiky může ještě obec Dešná pochlubit?

I přes to, že lidé zde nemají výhody větších obcí, tak mají zájem tady bydlet. A to hlavně kvůli tomu, že je tady krásná příroda a klid a čisté životní prostředí. Nejsme průjezdná obec, takže tady není takový provoz.

Navíc přes Dešnou vede cyklotrasa, hodně se tady využívá cykloturistika a samozřejmě že i turistika.

To je to, co můžeme lidem nabídnout. Snažíme se také dle našich možností nějak zkulturnit obec a nabídnout možnosti vyžití. V minulosti se zde vybudoval sportovně rekreační areál, hřiště, zázemí, posezení a dětské hřiště. V budoucnu jej chceme doplnit o workoutové prvky, abychom mohli něco nabídnout i jiné věkové kategorii.

Co vás naopak v Dešné trápí a potřebujete řešit?

Co nás pálí, je jedna z velkých investičních akcí a tou je rekonstrukce obecního skladu, která má vyjít milion dvě stě tisíc korun a my to musíme ale ufinancovat z vlastních zdrojů, protože se nepodařilo zajistit žádný dotační titul, ze kterého by to šlo zrealizovat.

Jde o menší budovu s přístavbou z padesátých let, kdy dříve to byla hasičská zbrojnice. Hasiči v Dešné byli zrušeni na začátku devadesátých let a od té doby je tento objekt využíván jako obecní sklad.

Takže nyní vyřizujeme stavební povolení a jakmile jej získáme, tak se do této rekonstrukce pustíme.