Město Valašské Klobouky ještě na začátku letošního května plánovalo úpravu potoka tak, aby v případě přívalových dešťů zamezila před záplavami Starého města.

„Mělo dojít k odstranění náletových dřevin, prohloubení koryta potoka a vytvoření meandrů s retenčními nádržemi, které tok zpomalí. Na vhodných místech pak také k osazení česla, která případné rostlinné zbytky zadrží, tak aby už nedocházelo k ucpávání zatrubněného potoka v areálu koupaliště,“ vysvětlil na jaře místostarosta Valašských Klobouk Karel Ptáček.

A i když se na těchto úpravách ještě před napuštěním bazénů na koupališti již pracovalo, přesto příroda pracovníkům valašskoklobuckých technických služeb, které mimo jiné objekt pro město spravují, práce na těchto úkolech překazila.

Museli se vypořádat s bahnem

Přívalový déšť ze začátku června nejen že přišel ještě dříve než byly tyto úpravy dokončeny, ale přinesl s sebou takové proudy vody, které prý místní lidé ještě nepamatují. Nechal za sebou nejen vytopené domy, ale také koupaliště.

Ve Valašských Kloboukách tak museli nejdříve vypustit bazény a začít s úklidem nánosů bahna a nečistot, které tam liják přinesl.

„Museli jsme se rozhodnout, jestli do bazénu znovu napustíme vodu, protože konec týdne má přinést další přívalové deště, přesto jsme se rozhodli je napustit. Koupaliště je pro nás jediná letní atrakce,“ uvedla ve středu starostka města Eliška Olšáková. Současně potvrdila slova místostarosty Ptáčka. Problémy dělá zatrubněný potok a nejen ten.

Voda valí jako do trychtýře

„Nad koupalištěm jsou obrovské louky. Když přijde přívalový déšť, voda steče jako do trychtýře do zatrubněného potoka. Ten má určitý průměr a je ukončen mříží, která když se zacpe větvemi, starou trávou a vším, co tam jde, se ucpe a voda se vlije přes koupaliště,“ přiblížila Eliška Olšáková. A i když podle ní již některá opatření již byla provedena, nestihli pracovníci TS vše provést před vodní smrští, která je minulý týden postihla.

„Vše by se mělo řešit tím, že se budeme zabývat přírodě blízkým opatřením, abychom mohli zadržovat vodu v okolní přírodě. Začneme vysazovat hráze a poldry, postupně, mokřady a remízky, aby se voda zachycovala v přírodě a nevletěla nám až do zatrubněného potoka, protože tam už je pozdě, potok to pak nestíhá a je to vždycky problém,“ vidí řešení starostka Valašských Klobouk.

Kanalizace nestíhá

Dalším starosti při přívalových deštích způsobuje kanalizace, která při nich doslova „nestíhá“.

„Když je plná, dostává se voda kanalizačními přípojkami do sklepů. Proto máme v létě připravenu investiční akci, kterou budou realizovat Vodovody a kanalizace Zlín. Půjde o vybudování odlehčovací šachty před rodinným domy. Z této šachty by kanalizace měla jít přímo do potoka, takže bychom tak měli odvést dešťové vody odlehčovací šachtou přímo do něj. Šachta tak vodu odvede a nepustí ji dál přes domy,“ vysvětlila záměr Eliška Olšáková, která současně připomněla, že kromě zaneseného koupaliště, vyplavila voda některé soukromé domy. „Šlo většinou sklepy a zahrady, naštěstí se nikomu nic nestalo,“ uzavřela starostka.

I když se v pátek mračilo a pršelo nad celým krajem, přesto byl v tomto regionu relativní klid. „Hasiči z Valašských Klobouk sledují hladiny toků, zatím nedošlo k situaci, že by museli v souvislosti s vodou zasahovat,“ informovala v pátek odpoledne mluvčí města Lenka Zvonková.