Tu na kotelnu, tady na wc

Přes 30 milionů korun si 60 žadatelů rozdělí z Programu na podporu obnovy venkova „Ze strany obcí je velký zájem o dotace na opravy chodníků a rekonstrukce sportovních areálů. Chodník chtějí opravit například v Rokytnici, v Huštěnovicích potřebují opravit kotelnu v Kulturním domě, obec Všemina usiluje o vybudování dětského hřiště v areálu TJ Sokol a v Bratřejově chtějí přistavit ke Kulturnímu domu sociální zařízení,“ sdělil radní Jan Pijáček, zodpovědný za venkov.

Aby mohli úspěšně hasit

Přidělení dotací 17 obcím v celkové výši 5,1 milionu korun na nákup dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí schválili krajští zastupitelé. „Přispěli jsme na nákup celkem 17 automobilů pro dobrovolné hasiče, pro tento účel od nás každá podpořená obec obdrží 300 tisíc korun,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Podpory se dočkaly hasiči například z obcí Mysločovice, Zděchov, Kostelany nad Moravou, Rudice nebo Kelníky.

CARDAM dokončil první dodávku pěti tisíců kusů ochranných masek RP95-M pro Ministerstvo zdravotnictví ČR. Celkem ministerstvo nakoupí 50 tisíc masek.
Ministerstvo nakoupí od CARDAM 50 tisíc masek

Peníze na ochranu šoférů

Půldruhým milionem korun přispěje Zlínský kraj dopravcům na na dezinfekci a ochranné prostředky velkým dopravcům. Jedná se o ty, které zajišťují veřejnou hromadnou dopravu v našem regionu.

Příjemci dotace tak budou společnosti ARRIVA MORAVA, ARRIVA vlaky, České dráhy, ČSAD BUS Uherské Hradiště, ČSAD Vsetín, KRODOS BUS, Kroměřížské technické služby a Dopravní společnost Zlín-Otrokovice. Peníze poskytne ministerstvo dopravy.

Nemocnice byly v zisku

K 31. březnu 2020 dosáhly všechny čtyři nemocnice vlastněné krajem kladného výsledku hospodaření. „Kroměřížská nemocnice hospodařila se ziskem 11 milionu korun, Uherskohradišťská nemocnice 12 milionu, Vsetínská nemocnice 7u korun a Baťova nemocice dosáhla zisku 7 milionu korun. Dohromady dosáhly zisku 37, 5 milionu , což je o 4 miliony více než v únoru,“ řekl hejt- man Jiří Čunek. Hospodaření v dalších období bude ovlivněno vyšší cenou ochranných prostředků.

Vizualizace nové krajské nemocnice
Plán nové krajské nemocnice řeší kriminálka

Děti z chudých rodin nebudou hladovět

Rodiče minimálně 331 dětí nemá na to, aby svým dětem platily ve škole obědy. Nemusí se však bát, že by hladověly a byly i vylučovány z kolektivu. Jídlo jim totiž bude ve školním roce 2020/ 2021 hrazeno v rámci projektu Obědy do škol. „Aktuálně zájem vyslovila třicítka základních a mateřských škol. Celkem předpokládáme výdej přibližně 66 tisíc jídel v hodnotě dvou milionů korun,“ sdělil k tématu radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství.

Nechť to běžkařům jede

Na úpravu lyžařských běžeckých tras přispěje Zlínský kraj celkovou částkou 745 tisíc korun. Krajští zastupitelé nschválili dotace Velkým Karlovicím a Valašské Bystřici, mezi které rozdělí 248 tisíc korun. radní.

„Finanční podporu ve výši 162 tisíc korun poskytneme obci Velké Karlovice na údržbu lyžařských běžeckých tras. Ke stejnému účelu obdrží dotaci ve výši 86 tisíc korun obec Valašská Bystřice. Chceme tak přispět ke zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování v kraji,“ řekl radní Jan Pijáček, zodpovědný za oblast cestovního ruchu.

„Na konci března schválila Rada Zlínského kraje dotace pro Běžecký areál Pustevny ve výši 50 tisíc korun, společnost Vsacký Cáb ve výši 91 tisíc korun, Sdružení Valašsko – Horní Vsacko ve výši 178 tisíc korun a pro Ski centrum Kohútka ve výši 178 tisíc korun,“ doplnil Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje.

Důvodem poskytnutí dotace je využití potenciálu území Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času. Žadatelé mohou dotace využít ke strojové úpravě lyžařských běžeckých tras s podmínkou zajištění sledování sněžných vozidel pomocí GPS zařízení.

Obchodní centrum Zlaté jablko - 11. května 2020
Život v kraji se vrací k normálu, i Zlaté jablko otevřelo další prodejny