Není známo, jestli je za tím onen naštvaný otec, ale v pondělí se na internetovém serveru aeronet.cz objevil článek s fotografiemi prací žáků malenovické školy. Vyplývá z něj, že škola podporuje islám, a to na popud ministerstva školství, které právě zde tak má spouštět svůj pilotní projekt propagace islámu v českých školách.

Stejný článek se pak objevil i na dalším ze serverů, a to na eurabia.cz. „Možná jde o stejného tatínka, ale možná se rozčiloval jiný otec. Vadilo mu, že nevidí důvod, proč by se na českých školách děti měly učit o islámu," uvedl pisatel článku na tomto serveru Lukáš Lhota. „Osobně jsem nástěnky neviděl, ale zmiňovaný otec je doslova popsal jako agitační nástěnku islámu," doplnil autor článku. Podle něj dotyčný otec chápe, že může jít o práci v rámci vzdělávacího programu, ale vadí mu, že děti nejsou vedeny ke kritickému zhodnocení věci.

„Tomu se věnujeme ve výuce k občanství, kde sledujeme aktuální dění," oponuje ředitel 8. základní školy ve Zlíně Petr Janečka.

"Je to nesmysl," říká ředitel školy 

Poslední tři dny jsou na 8. ZŠ ve Zlíně, která mimo jiné předměty vyučuje i náboženství a klade důraz na křesťanství a slavení křesťanských svátků, uvedené články tématem číslo jedna. „Je to naprostá fikce, nesmysl. Informace, které se v nich uvádí, jsou nepravdivé," reaguje ředitel školy Petr Janečka. Podle něj už titulky jsou naprostými nesmysly. Proti nařčení, že propagaci islámu v této škole nařizuje, se ohradilo i ministerstvo školství.

„Ministerstvo školství žádný pokyn, projekt či metodické doporučení k výuce velkých světových náboženství, o němž se v článku píše, nespustilo ani nevydalo," brání se i ministerstvo.

Ředitel školy Petr Janečka navíc poukazuje na to, že učivo „Islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci)" , jehož cílem je porovnávání základních rysů západoevropské, byzantsko–slovanské a islámské kulturní oblasti, je ukotveno v programu pro základní vzdělávání. „V celé České republice mají tuto výuku žáci zakotvenu ve školních osnovách, a to již od roku 2005. A my to musíme splnit," říká ředitel Petr Janečka. „Jde skutečně jen o porovnávání obou náboženství," uvedl zástupce ředitele školy Oldřich Zdařil. „Není to výuka dětí k islámu, ale je to výuka dětí o islámu," doplnil Petr Janečka.

Děti kritiku nechápou

Oldřich Zdařil připomněl, že samotné děti vzniklou situaci nechápou. „Přiběhly, jestli o tom vím, co se o nás píše někde na nějakém serveru. ‚Proč o tom toto píšou, nerozumíme tomu. Proč píšou o naší škole takové věci?' ptaly se s tím, že nedělaly přece žádnou propagaci islámu, jen popisovaly jeho znaky," seznámil s reakcemi dětí zástupce ředitele 8. ZŠ.

Zjevně ale na situaci kolem výuky o islámu má někdo jiný názor. „Obracíme se na vás s informací z 8. základní školy ve Zlíně- -Malenovicích, kde učitelé na pokyn ředitele školy Janečky islamizují děti osmé třídy," obrátil se na redakci Deníku neznámý pisatel, který se podepsal jako Spolek rodičů osmé třídy 8. ZŠ v Malenovicích. Na dotazy a snahu o zpětnou vazbu však pisatel nereagoval.

„Je to pro mne nepochopitelná věc, vždyť se jedná o učivo dějepisu. Ty děti jen popisují základní rozdíly. Stejně tak se učí i o jiných vírách a náboženstvích. To, co se rozpoutalo kolem této věci, je naprostý a totální nesmysl," komentovala naproti tomu předsedkyně sdružení rodičů Osmička při 8. ZŠ ve Zlíně- -Malenovicích Marta Ševčíková. „Děti to jako propagaci islámu vůbec nebraly. Látka, kterou probíraly, neměla nic společného s propagací islámu ani náznakem," hájila školu, děti i učitele Marta Ševčíková. „Ve škole navíc děti zpracovávají různorodé projekty na témata, která se běžně v naší společnosti řeší," říká jedna z učitelek.