Na Zlínsku mohou děti využívat čtyři základní a dvě mateřské školy, které jsou zařazené do projektu Zdravá škola. Téměř deset let mohou mateřinku tohoto typu navštěvovat třeba ve Velkém Ořechově. „Vycházíme z rámcového programu pro předškolní vzdělávání s tím, že zdůrazňujeme princip zdravého životního stylu. Snažíme se, aby děti měly co nejvíce volného pohybu a aby cítily, že dělají to, co chtějí,“ řekla ředitelka školky Alena Maňásková.

Tamní děti se tak třeba po celý rok denně otužují, čistí si ve školce zuby, učí se zdravě jíst či mají předplavecký výcvik. „Rodiče k nám vozí děti i z nespádových oblastí, například z Doubrav, Částkova či Kaňovic,“ doplnila Maňásková.

Metody daltonského vzdělávání zase uplatňují už dvanáct let v základní škole v Neubuzi. Hlavním principem tohoto proudu je svoboda. „Typické je například to, že u nás nezvoníme na hodinu a na přestávku. Děti také mohou chodit na wc kdykoli během vyučování,“ vysvětlila ředitelka školy Lydie Staroveská.

Od druhého ročníku mají žáci neubuzské školy jedenkrát týdně den v duchu daltonského principu. „Na začátku první hodiny dostanou tři úkoly, které pak samostatně plní. Začít mohou svým oblíbeným předmětem. Na konci jsou pak oceněny všechny děti bez rozdílu,“ vysvětlila.

Podle ní je neopodstatněný strach některých rodičů, že by děti nenabyly dostatek vědomostí. „Učíme se hrou. Je to tvořivé a činnostní učení. Říkáme mu škola života,“ dodala Staroveská.