Dotazníková akce je součástí programu Na zelenou Nadace Partnerství

„Většina prostředků je určena na zpracování dopravní studie, která poslouží obci jako podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav. Škola ale může sama uskutečnit řadu drobných opatření, jako jsou přístřešky či stojany na kola a podobně,“ představil projekt Radek Patrný z Dopravního programu Nadace Partnerství.

„Ve školních projektech hrají klíčovou úlohu samotní žáci, kteří zakreslují do mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Poté s pomocí dospělých vytvářejí mapu se všemi rizikovými místy. Na jejím základě je zpracována odborná studie s návrhy na zvýšení bezpečnosti v okolí školy,“ upřesnil Patrný. „Školy a neziskové organizace, které se chtějí do programu zapojit, mohou posílat žádosti do 31. března,“ řekla Karla Kopečná z Nadace Partnerství. Bližší informace o programu naleznou zájemci na webových stránkách www.nadacepart nerstvi.cz/nazelenou.

Ředitelé zlínských škol podobné projekty vítají. „Určitě je to dobrý nápad, jestliže mají děti samy označit nebezpečná místa. Je to určitě pro nás přínosné,“ uvedl ředitel Církevní základní školy ve Zlíně Miroslav Škarka.

Podle policistů je ve Zlíně o bezpečnost dětí dobře postaráno. Situace se ale může ještě zlepšit. „V posledních několika měsících jsme neměli žádnou dopravní nehodu s dítětem,“ uvedla mluvčí zlínské policie Jana Bartíková. „Rizikovým místem je například Štefánikova ulice, kde už jsou ale semafory a pohyb dětí na přechodech pravidelně kontrolují policejní hlídky,“ doplnila Bartíková.