„Děti vyrábějí s tetami a strýci různé drobnosti, které potom mají možnost prodávat na Jarmarku pro šikovné ručičky,“ uvedla zástupkyně ředitele domova Svatava Poláchová.

Podle ní jde třeba o zpracování různých náramků a ozdob z kůže. „Kluci a holky vyzdobili ale také spoustu krásných předmětů ubrouskovou technikou a malovali na sklenice,“ dodala.

Finanční prostředky na materiál pro výrobky a účast na projektu poskytla Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové, která akci už pošesté pořádá.

„Děti si při práci na výrobcích rozvíjejí své umělecké cítění a dovednosti, ale učí se také, jak si vydělat peníze,“ vysvětlila Poláchová.

Peníze získané prodejem na jarmarku, který se bude konat 6. června na Velkém náměstí v Olomouci, si totiž malí výrobci budou moci ponechat jako vylepšení svého kapesného.

(nis)