„Jako symbol jara si děti odnesly ozdobenou větvičku zlatého deště. Tuto akci pořádáme každý rok a všem se moc líbí,“ uvedla za školku paní učitelka Gábina Katrušáková. (poh)