Osobám, které byly v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, byla nařízena karanténa. Tato skutečnost jim byla sdělena ředitelkou školy.

Následně budou kontaktováni pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na rodinné příslušníky. Z důvodu karantény bude uzavřen provoz třídy Sovičky a bude provedena dezinfekce antivirucidními přípravky a vyměněny lůžkoviny.

V ostatních třídách MŠ Jožky Jabůrkové zůstává v současné době provoz neomezen.

„Pro zákonné zástupce dětí, kterým byla nařízena karanténa, vystavuje ošetřovné lékař. Ředitel školy vystavuje ošetřovné pouze v případě uzavření školy pro děti, kterým nebyla nařízena karanténa,“ vysvětlila časté dotazy rodičů ředitelka MŠO Magda Zycháčková.

Aktuální informace jsou zveřejňovány na webu mateřské školy.