„Chci představit dětem a mladší generaci nejrůznější manuální profese zábavnou formou,“ uvedla organizátorka festivalu Věra Stojarová.

Podle ní je třeba seznámit děti již v útlém věku s tím, že řemesla mají budoucnost.

„A nejen řemesla stará, jsou zde představena i povolání budoucnosti a tím myslím například obory robotizace a digitalizace. Takže je to taková pestrá přehlídka toho, co děti mohou dělat,“ přiblížila přehlídku řemesel napříč časem Věra Stojarová. Podle ní festival pomůže zvýšit oblibu jednotlivých oborů pro děti a ukáže jim řemesla jako zajímavou činnost s perspektivou do budoucna.

„Akce je zaměřená opravdu na nejmenší děti a cílem je, aby měly představu a rozhled, co všechno existuje, ať je to práce se dřevem nebo práce zedníka, v podstatě, aby pochopily, že i ta zednická práce je zajímavá, je kreativní,“ usmála se organizátorka.

V prostorách institutu se to v sobotu dětmi doslova hemžilo pro každé dítě si mistři a mistryně řemesla našli čas i úsměv. Děti se pod dohledem svých rodičů skutečně snažily.

„Je to opravdu zajímavá přehlídka, moc si to zde užíváme, pekli jsme buchty a chystáme se na šití, Verunce se tady líbí, je to hezká akce,“ uvedli například návštěvníci Simona a Tomáš Svačilovi.

Oni i ostatní stovky účastníků akce mohli v sobotu nahlédnout do „řemeslné kuchyně“ na celkem sedmadvaceti stanovištích.

„Jsem nadšená, protože v covidové době tady nemuseli být všichni, mohli být doma nebo v karanténě, jsem ráda že to „klaplo“ a že jsou tady všichni, kteří se tuto akci těšili. Mám radost, že se zde sešli lidé, kteří řemeslo dělají jako koníček a šli do toho a ukazují je dětem, jak se provádí, ať už jde například o vyšívání nebo drátkování. Pak jsou tady firmy, které řemeslo provozují a také šly do toho s námi a dětské akci obětovali víkendové volno,“ ocenila organizátorka Dětského festivalu řemesel a profesí budoucnosti Věra Stojarová, která současně všechny pozvala na druhý, nedělní den festivalu.