O dotaci zažádalo Centrum služeb pro silniční dopravu, které kroměřížské hřiště vlastní. Pokrýt by měla polovinu nákladů celého projektu.

„Na dětském dopravním hřišti v Kroměříži se počítá s rekonstrukcí budovy, kde se nachází několik učeben, sklady a kolárna. Stávající objekt z modulových likusových unimobuněk z roku 1975 bude nahrazen sestavou moderních modulárních buněk včetně vnitřního vybavení a rozvodů. To umožní rozšíření teoretické výuky i na zimní období,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek.

Hřiště v Kroměříži funguje již od poloviny 70. let minulého století. Využívá jej cca 35 škol a téměř 3 000 žáků. Hřiště v době mimo školní vyučování slouží také široké veřejnosti a sídlí zde i pobočka Českého červeného kříže, která se podílí na vzdělávacích aktivitách v oblasti BESIP. (hed)