„Stav venkovního areálu nás opravdu trápí již několik let," konstatuje ředitel základní školy Karel Ptáček. Venkovní hřiště s umělohmotným povrchem v areálu školy je v provozu od května roku 2002. Od té doby je velmi intenzivně využíváno.

Nejvyužívanější sportoviště ve městě

„Dopoledne slouží k hodinám tělocviku jak pro základní školu, tak pro místní gymnázium a děti z mateřské školy, odpoledne pak pro družinu a klub ZŠ, tréninky sportovních složek města, případně na objednání pro jednotlivce nebo zájmové skupiny sportovců. Přes den si chodí na hřiště hrát také maminky s dětmi," popisuje Ptáček.

Díky umělému osvětlení je areál využíván až do pozdních nočních hodin. Atletická dráha (běžecký ovál) je jediná ve městě a ke tréninkům ji používají sportovci i v zimě. Vzhledem k intenzitě užívání je třeba hřiště průběžně opravovat. Největší část rekonstrukce se zvládla během prvních letošních měsíců.

„Současnou největší slabinou je vnitřní plocha a atletická dráha," popisuje správce areálu Pacík. „Nyní potřebujeme získat peníze na nástřik speciálním pojivem," vysvětluje Pacík.

„Nástřik by měl vyplnit díry, vyšlapané dolíky, zpevnit povrch a celkově současnou plochu vyspravit. Společnými silami jsme to před pár dny vyfrézovali a zalátali díry, takže částečně to máme opravené," dodává.

V plánu je zapravení nerovností v samotné ploše vnitřního hřiště.

„Hlavně je potřeba poléčit atletickou dráhu, která dostává každý den zabrat. Bohužel je hřiště částečně ve svahu, který trochu ujíždí, proto je údržba dráhy náročnější," uvádí Pacík. Vyměněny budou také sítě ve velkých fotbalových brankách. Opravy jsou finančně náročné.

„Žádáme našeho zřizovatele, který ale podobných problémů s havarijním stavem svých nemovitostí řeší spoustu a na všechno prostě peníze hned nejsou. Podávali jsme několik žádostí o dotace, bohužel neúspěšně," lituje ředitel školy.

Proto se snaží svépomocí, jen za cenu materiálu, udržovat hřiště v provozuschopném stavu.

„Nejvíc práce a největší zásluhu o obnovu hřiště má pan učitel Tomáš Kratochvíl, který v hodinách dílen se svými žáky přes zimu opravuje kovové rámy kolem hřiště, natírá dřevěné mantinely a uklízí povrch hřiště," chválí Karel Ptáček.

„Kromě pana Kratochvíla nám velmi pomáhá také třeba školník František Naňák," vyzdvihuje údržbáře Pacík.

Momentálně se pokouší vlastními silami opravit zejména vnitřní plochu.

„Žáci devátých ročníků jsou nám velmi nápomocní a práce jim jde dobře od ruky," pochvaluje si správce areálu.

Jmenovitě všichni chválí zejména žáky z 9. A: „Řekl bych, že na hřišti nejvíce pracovali Michal Šenkeřík, Daniel Hlavička a David Behanec, a to i ve svém volném čase," prozradil Deníku učitel Kratochvíl.

„Práce mi tady vůbec nevadí, mám hřiště kousek od domu a rád tam chodím hrát fotbal, takže si vlastně opravuji „svoje" hřiště," říká Hlavička a přitakává mu také spolužák Šenkeřík: „Líbí se mi práce rukama a venku. Je to příjemnější než v dílně," dodává. I další žáci občas přijdou a pomohou i ve svém volnu.

Hřiště je jednoznačně nejnavštěvovanějším areálem ve městě.

„Tenisové kurty a fotbalové hřiště jsou zpoplatněny, ale atletická dráha a okolní prostranství jsou všem přístupné zdarma," sdělil Deníku Pacík. Pořádají se zde atletické závody, tenisové turnaje a na začátku letních prázdnin velmi oblíbený „Pohár starostky města".

MARCELA KANIOVÁ