„Nemůžu říct, že vesnická škola je přátelštější než městská, ale myslím, že je útulnější a pro děti příjemnější díky prostorům, které vesnické školy mají,“ říká v rozhovoru pro Deník Andrea Čalová, ředitelka Základní školy Jasenná, která je malotřídní školou. I tam se děti, stejně jako v jiných školách, musejí řídit některými zákazy, které s sebou přináší doba.

V čem se liší taková vesnická škola?

Vyrůstala jsem v Jasenné, prošla jsem si jasenskou školou, i když tehdy nebyla malotřídní, a také jsem se na ni opět vrátila v roli učitelky a teď ředitelky. Díky menšímu počtu učitelů a dalších zaměstnanců jsou žáci otevřenější, ale také díky malému počtu žáků více na očích těch dospělých.

Musí žáci dbát nějakých zákazů, ať už se to týká mobilů či třeba roztrhaného oblečení?

Tak jako i v jiných školách se žáci řídí školním řádem. My máme ve školním řádu zákaz používání mobilu během vyučování. To znamená od první do poslední vyučovací hodiny. Neurčujeme, co si mohou či nemohou obléknout, neboť žáci chodí do školy většinou v pohodlném oblečení, jako jsou legíny, tepláky, trička nebo volnější šaty. Nedochází k případům, že bychom řešili problém s oblékáním.

Poruší přece jen někdy pravidlo a sáhnou po mobilu?

Pokud se tak stane, je to často ze zvědavosti, jestli jim někdo nevolal. Dokonce jsem se setkala s případem, že žákovi bylo nevolno a místo, aby informoval učitele, zavolal první domů a rodič se pak objevil ve škole. Bez toho, že to učitel dopředu věděl.

Začal nový školní rok? Na co by rodiče prvňáčků neměli zapomenout?

Neměli by zapomenout, že byli také žáky. Měli by se dítěti věnovat a úkoly, které budou mít, by měli plnit společně. Být jim oporou, ne strašákem. Prvňáčci jsou státem podporováni, proto jim rodiče budou pořizovat základní věci aktovku, pouzdro, obaly, věci do tělesné výchovy. Na ostatní věci jim přispěje stát a i obec.

Když vzpomenete na dobu, kdy jste do školství nastoupila, a srovnáte tehdejší a dnešní mládež, je jiná? V čem?

Ve školství pracuji od roku 2002, to znamená 17 let. I když se to zdá dlouhá doba, nezdá se mi, že by se děti nějak změnily. V každé třídě se najdou cílevědomí žáci, lajdáci a i ti (s nadsázkou) "malí prevíti“. Změnilo se však prostředí kolem nich. Mají větší možnosti s vyspělejší technologií a tu opravdu využívají. Jeden postřeh mám, ale nevím, jestli to není jen díky tomu, že už mám i vlastní děti. A to je ten, že se děti nenavštěvují osobně, ale více si píšou prostřednictvím sociálních sítí, Facebooku a podobně.

S jakým očekáváním letos vstupujete do nového školního roku?

Do nového školního roku vcházím s otevřenou myslí a s odhodláním, že tento rok bude lepší než ten minulý.