„Cílem je podpořit konkurenceschopnost podniku. Vouchery umožní podnikatelům spolupracovat s prvotřídními výzkumnými a vývojovými centry při vysokých školách," vysvětlila Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí kraje.

Mezi zapojené univerzity patří Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně.

„Žádat o inovační vouchery mohou zájemci od 20. do 31. ledna. V letošním roce může opět Zlínský kraj schválit minimálně 44 inovačních voucherů v celkové hodnotě 6,67 milionu korun," upřesnil Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.

V loňském roce o tento příspěvek požádalo 149 firem. Vybráno bylo 78, mezi které se rozdělilo zhruba 10,6 milionu korun. (fab)