Studenti univerzity chodí na praxi průběžně, a to prakticky na všechna oddělení v nemocnici kromě infekčního.

Například budoucí zdravotní sestra Lenka Novotná z Popůvek u Brna strávila nyní dva týdny na neurologii, tři týdny na traumatologii a poslední týden v léčebně dlouhodobě nemocných.

„Po odborné stránce mi nejvíc přinesla praxe v lůžkové části traumatologického oddělení, hlavně pooperační péče o nemocné včetně množství převazů. V oddělení je spousta nových příjmů, takže jsem měla možnost hodně se naučit,“ sdělila dvaadvacetiletá studentka druhého ročníku.

Podobně jako její spolužačky v nemocnici například převazovala pacientům rány, měřila tlak, teplotu nebo zajišťovala odběry krve. „Pracujeme samostatně, ale vždy pod dohledem registrované všeobecné sestry,“ dodala Novotná.

Zkušenosti získávají v Krajské nemocnici Tomáše Bati také studentky oboru Porodní asistentka, a to v gynekologicko-porodnickém a novorozeneckém oddělení.

„Vrchní a staniční sestry si mezi nimi vybírají ty, o které stojí, aby po skončení studia v daném oddělení pracovaly. Z celkového počtu jich v Baťově nemocnici zůstává pracovat sedm až deset procent,“ přiblížila náměstkyně ošetřovatelské péče Marie Hejtmánková.

Následující týden nastupují na praxi do nemocnice studentky třetího ročníku.

„Stráví tam sedm týdnů a zakončí ji státní zkouškou ve třetím dubnovém týdnu,“ poznamenala koordinátorka celoživotního vzdělávání a odborných praxí fakulty humanitních studií Baťovy univerzity Anna Krátká.

Dodala, že v témže termínu bude personálu v nemocnici pomáhat měsíc první ročník budoucích všeobecných sester a porodních asistentek.