Příběhů bylo zaznamenáno celkem 24 z toho 16 na Moravě a 8 v příhraničních oblastech Slovenska.

„Jsme moc rádi, že jsme s kolegy z Post Bellum SK mohli tyto příběhy natočit,“ řekl Petr Zavadil, ředitel Paměti národa Střední Morava, která projekt s partnery realizoval.

„Jsem vděčný, že se nám, mimo jiné podařilo zaznamenat příběh pana Kolečkáře, který si prošel PTP a v 50 letech byl politickým vězněm. Bohužel pár měsíců po našem natáčení zemřel.“

„Kromě natáčení pamětníků jsme v rámci projektu uspořádali také 7 diskuzí pro středoškoláky na téma holocaustu a postavení Židů v poválečném světě. Diskuze probíhaly také na obou stranách česko-slovenské hranice a to v Uherském Hradišti, Zlíně a slovenské Seredi,“ uvedl Zavadil.

Všechny příběhy jsou volně přístupné na webu Paměti národa, který je zároveň největším volně přístupným online archivem výpovědí pamětníků v Evropě. Krátké klipy z vyprávění jednotlivých pamětníků jsou přístupné v kanálu youtube Paměti národa v sekci Příběhy pamětníků česko-slovenského pohraničí.

Projekt vznikl díky finanční podpoře Fondu malých projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A SR-ČR 2014 -2020. (poh)

Co je Paměť národa

Je to největší veřejnosti přístupná pamětnická sbírka v Evropě, dostupná na www.pametnaroda.cz.

Spolu s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů ji založila a spravuje společnost Post Bellum, o.p.s. Ve sbírce Paměť národa je zachyceno téměř sedm tisíc svědectví: vzpomínky válečných veteránů, disidentů, lidí, kteří přežili holokaust, vyprávění politických vězňů, ale i agentů StB nebo členů komunistické strany.

Už čtrnáct let se autoři z Post Bellum v Českém rozhlase podílejí na rozhlasovém dokumentárním cyklu Příběhy 20. století, letos podesáté budou 17. listopadu uděleny Ceny Paměti národa.

Post Bellum také realizuje celostátní vzdělávací projekty pro žáky základních škol a víceletých gymnázií (www.pribehynasichsousedu.cz) nebo veřejné sbírky a kampaně jako je Den veteránů či Běh pro Paměť národa.