Práce obnášely výstavbu prvního patra. Současně s přístavbou byl vybudován také osobní výtah, nový je i výtah pro přepravu pokrmů z kuchyně. Obec přispěla nemalou částkou, z nichž nakoupili didaktické pomůcky, hračky, výtvarné potřeby a další dovybavení tříd.

„Vybudováním nového oddělení se kapacita školky navýšila až na osmdesát dětí. Třída byla slavnostně otevřena před pár dny,“ informovala vedoucí mateřské školy Adriana Moravcová.

Budova je také nově monitorována kamerovým systémem.