Probíralo se například řešení problémů s parkováním u fotbalového stadionu na Cigánově, vyhrazení možnosti bydlení na některých místech areálu bývalého Svitu anebo řešení obchvatu Zálešné.

„K tomu byly vážné připomínky, v současné době se proto přepracovává,“ řekl Pavel Mackerle, jehož urbanistický ateliér se projektem nového územního plánu zabývá.

Na veřejné projednávání přišly asi dvě stovky lidí. „Chtěli jsme si to poslechnout, protože se nás dotýká zdvojkolejnění trati a pravobřežka,“ řekl například Dušan Sekanina z Louk. V pátek od 16 hodin je v aule Univerzity Tomáše Bati připravená

stejná diskuse pro místní části Kudlov, Jaroslavice, Kostelec, Štípa, Velíková, Lužkovice, Klečůvka a Želechovice, u kterých však magistrát pouze předá po Novém roce připomínky správci nově vzniklé samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí.

„Písemně podané připomínky a námitky mohou lidé podávat ještě do patnácti dnů ode dne veřejného projednání,“ doplnila ještě mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková.