Třicetikorunový poplatek bude odpuštěn formou daru všem klientům nemocničních ambulancí.

U šedesátikoru­nových pobytových poplatků v nemocnicích pak nebude vybíraný od dětí do 18 let a seniorů od 70 let.

„Otázkou je, kdo nejvíce stoná. V nemocnicích pobytu využijí hlavně senioři a děti, a ti platit nemusejí,“ řekla krajská radní Hana Příleská (ČSSD), která má na starosti zdravotnictví.

Všichni budou i nadále platit 90 korun za návštěvu pohotovosti a třicet korun za položku na receptu i v nemocniční lékárně.

„Je neděle, takže každý, kdo dnes potřeboval ošetření, musel navštívit lékařskou službu první pomoci nebo ústavní pohotovostní službu. Tu kraj nehradí a pacient musel zaplatit jako jindy 90 korun. V případě hospitalizace zase platí, že první a poslední den pobytu v nemocnici se počítá jako jeden den, takže dnes by žádný propuštěný pacient dar nečerpal. Více zkušeností s využitím nového způsobu úhrady poplatků formou daru od kraje budeme mít až v pondělí,“ sdělila vedoucí útvaru ošetřovatelské péče KNTB Marie Hejtmánková.