Radnice krajského města již spočítala, jaká je hodnota majetku Zlína, který se má dělit.

Naopak zatím není jasné, kolik připadne Želechovicím po dělení společností vlastněných městem, neboť ještě nejsou hotové jejich uzávěrky. Do majetku k vyrovnání se nezapočítávají ani nemovitosti, protože ty bez náhrady připadnou obci, na jejímž území leží.

Z dělení movitého majetku Zlína, však Želechovice zřejmě nedostanou ani korunu. Důvod? Krajské město má tak vysoké dluhy, že po jejich odečtení od movitého majetku, je výsledkem nula, či dokonce mírně záporná částka. Je tedy pravděpodobné, že nová obec získá od Zlína finanční prostředky jen v rámci dělení firem, které městu patří.

„Majetek města patřící do vyrovnání, vypočítaný dle ustanovení zákona o obcích k 31. prosinci je vyrovnaný či lehce v mínusu,“ sdělil náměstek zlínské primátorky Miroslav Hladík. Prozatím ve výpočtech chybí hodnota finančního ohodnocení majetkových účastí města a také hodnota pohledávek za hrobová místa vztahující se k obci Želechovice. „Celkovou závěrku jsme už dokončili, přesný propočet dělení jednotlivých majetkových hodnot pro Želechovice se stále ještě finalizuje,“ dodal Hladík.

Přesný výsledek výpočtů mají předat pracovníci magistrátu nově ustanovenému zastupitelstvu Želechovic.

Odtržená vesnice tak může čekat finanční injekci jen z dělení firem, v nichž má Zlín majetkový podíl. Závěrky těchto společností, by mohly být podle náměstka Hladíka hotové koncem března. Další měsíc až dva pak budou majetek společností ještě odhadovat znalci.

Starosta Želechovic Michal Špendlík si přesto myslí, že celkové majetkové vyrovnání, včetně hodnoty podílů ve společnostech mohou činit něco přes sedmdesát milionů korun ve prospěch nové obce.

To se Hladíkovi příliš nepozdává. „Toto hodnota je podle mého názoru nadsazená. Její výši s konečnou platností nám ale mohou říci až znalci,“ řekl náměstek.

Špendlík říká, že by uzávěrku musel vidět a znát metodiku zpracování, aby ji mohl nějak komentovat. „Prakticky ale není možné, aby majetkové vyrovnání pro Želechovice bylo nulové,“ podotkl. Obec, kde se v pátek poprvé sešlo zastupitelstvo, si prý proto počká na oficiální výsledky závěrky předložené radnicí.

O tom, kolik vynesou obchodní společnosti vlastněné alespoň částečně městem, by se mohlo vědět ještě v tomto pololetí. Podle zákona mají mít účetní závěrky hotové do konce června, magistrát by však výsledky viděl kvůli rychlejšímu dělení ještě o něco dříve. A společnosti se pokusí tomuto přání vyhovět.

„Uzávěrku bychom měli mít koncem března či počátkem dubna,“ řekl ředitel Technických služeb Zlín František Kostelník. Dodal, že společnost, kterou vede, nepatří ke ztrátovým podnikům, a že tomu tak snad bude i za rok 2008.

V Želechovicích nad Dřevnicí pak dávají před podíly, které podle poměru počtu obyvatel Zlína a nové obce znamenají zhruba dvě a půl procenta, přednost spíše hotovosti.

Nebránili by se ani veřejně obchodovatelným akciím či dobytným pohledávkám. Zlínská radnice zase plánuje, že by Želechovicím přenechala dvě a půl procenta z majetkového podílu v hokejovém klubu, vodovodech a kanalizacích, firmách Teplo Zlín a Technických službách Zlín.

Naopak chce Želechovice vyplatit z tržně oceněných společností Správa domů Zlín, STEZA Zlín, Pohřebnictví Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, Bytové družstvo Podlesí, Česká spořitelna, Jihomoravská plynárenská, AZ Media a Ingstav Zlín. „Obchodní podíl v penězích vyplatí město Zlín také u Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice,“ dodal Hladík.