Díky medializaci tohoto problému se k dnešnímu dni podařilo snížit nedoplatky o 54 tisíc korun. Přesto radnici stále dluží téměř osm set neplatičů více než 383 tisíc korun.

„V dobré víře, že se dlužníci chytí za nos a poplatek městu uhradí, a také proto, že považujeme tento postup s ohledem na ostatní občany za spravedlivý, přistupujeme nyní u dlužníků k navyšování základního poplatku ze 480 na 720 korun,“ vysvětlila přístup města starostka Radoslava Matuszková.

Pokud však poplatník neuhradil místní poplatek v již v minulosti, bude podle starostky jeho přijatá platba použita na úhradu dlužné částky z minulých let. „Přestože radnici povoluje zákon navýšit neuhrazený poplatek až na trojnásobek, padesátiprocentní navýšení považuje město za dostatečné,“ dodala.

Gabriela Dvorníková