„Kdyby mi někdo v mých dvaceti letech řekl, že se jednou budu podílet na stavbě kostela, řekla bych mu upřímně, že je blázen. Ale všechno má svůj čas a člověk musí k některým věcem dozrát," směje se pro Deník dnes už šedesátiletá Marie Rapantová ze Sazovic. Je členkou výboru Spolku pro výstavbu kostela svatého Václava, který byl znovu založený v roce 2011.

„Hrubá stavba jako taková je hotová, včetně elektroinstalace. Dělníci nyní pracují na vnitřních omítkách, které vysychají. V obou podlažích (suterénu i kostela) pokládají do země podlahové topení, které překryjí betonem," informuje Marie Rapantová.

Sazovický kostel je kruhového tvaru, vychází z architektonického typu svatyně svatováclavské kaple v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V jeho suterénu vzniká i sál, sociální zázemí a kuchyňka. „Zadali jsme už také výrobu nových varhan, které nám udělá firma z Krnova, presbytáře, lavic či třeba zvonkohry a dalšího nábytku," podotýká členka výboru. V současné době spolupracuje architekt Štěpán s profesorem Vladimírem Kokoliou z Prahy na návrhu umělecké výzdoby interiéru kostela.

„Líbí se mi, že náš kostel má moderní vzhled. Pro lidi to bude atraktivní, přijdou se třeba jen podívat," hodnotí například Zuzana Skovajsová ze Sazovic, která se už těší, až bude za rok hotový. „Koncem září míváme oslavy patrona obce. Slavnostní bohoslužba se konává buď venku na výletišti, nebo výjimečně v sále obecního úřadu. Až bude kostel vysvěcený, bude v naší obci konečně důstojné místo pro slavení mše svaté," dodává.

Kostel svatého Václava bude pouze filiální, což znamená vedlejší. Bohoslužba se v něm zatím bude konat jednou za měsíc. „Ostatních bohoslužeb se budou věřící i nadále účastnit ve farním kostele v sousedních Mysločovicích," potvrzuje Marie Rapantová, členka výboru spolku.

Obec Sazovice spadá do farnosti Mysločovice, kde je farářem Michal Šálek. Po slavnostním vysvěcení a otevření nového kostela mu tak svým způsobem přibude práce. Kromě mše svaté v Mysločovicích je slouží také v Míškovicích a Tlumačově. Spadají pod něj ale i obce Machová, Lechotice a Hostišová. „V nich se ovšem bohoslužby nekonají pravidelně, ale zhruba jednou do roka při oslavách patrona, v Hostišové ale třikrát za rok," vysvětluje Michal Šálek. „Bude to pak časově náročnější," dodává.

Přispět na stavbu kostela může kdokoliv, třeba na účet 266116377/0300, prostřednictvím dárcovské SMS (DMS NOVYKOSTEL 87777) nebo při příležitosti veřejné sbírky, která se v obci konává. Kromě věřících místních i z celé republiky, přispívají velkým dílem také podnikatelé, firmy či různé farnosti z okolí.