„Část mezi Příluky a Lužkovicemi byla dokončena už loni, do května dobudujeme zbývající část od Lužkovic po katastru Klečůvky k obci Lípa nad Dřevnicí, zpřístupněny budou současně,“ sdělil radní Josef Novák a dodal, že náklady dosáhnou výše 29,4 milionu korun.

Páteřní cyklostezka Otrokovice – Zlín – Vizovice podél toku řek Dřevnice a Lutoninky představuje hlavní cyklistickou komunikaci zlínské aglomerace.

Pololetní vysvědčení v ZŠ Bratřejov
Děti si převzaly pololetní vysvědčení. Podívejte se

Probíhá příprava dalšího úseku pro cyklisty, a to na trase Čepkov – Cigánov – Výletní – Baťova vila, což představuje délku téměř půldruhého kilometru.

„Nyní dokončujeme projekční přípravu. Projekt bude zahrnovat celkové dopravní zklidnění lokality Čepkov a výstavby podjezdů pod cigánovským a čepkovským mostem pro cyklisty,“ upřesnil Martin Habuda, cyklokoordinátor radnice.

Předpoklad zahájení stavebních prací je nejdříve v roce 2019.

Síť cyklostezek na území města po dokončení uvedených staveb dosáhne délky asi 31 kilometrů. (hed)