Jeho hlavním cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc lidem s handicapem, ale také prezentace služeb NADĚJE.

„Děkujeme všem dárcům přineseného zboží i těm, kteří si přišli nakoupit či se jen zastavili na kus řeči u koláče a teplého nápoje v naší improvizované kavárně. Poděkování rovněž patří městu Otrokovice za podporu, ale i všem dobrovolníkům, kteří nemalou měrou přispěli k úspěchu akce," uvedla fundraiserka otrokovické pobočky NADĚJE Renata Zezulková.

Výtěžek ve výši 15.417 korun bude věnován na zakoupení polohovací postele Domu NADĚJE v Otrokovicích.

Starosta Otrokovic přispěl nákupem zboží jak v minulém roce, tak v letošním. „Považuji za milou povinnost zastavit se při této příležitosti za pracovníky otrokovické NADĚJE, pozdravit je, a také přispět finančním obnosem. Koupil jsem pohádky pro vnuky, a tak jsem udělal radost zároveň i jim," řekl s úsměvem Jaroslav Budek.

„Jsme rádi, že se do Dobročinného bazaru zapojuje stále více lidí a my díky tomu můžeme pomoci zpříjemnit život našim klientům," zmínila Renata Zezulková závěrem.