Studium v doktorských studijních programech ukončilo v roce 2017 na UTB celkem 32 absolventů, kteří si převzali diplomy z rukou rektora Petra Sáhy. Jmenovací dekrety obdrželo 5 nových docentů, kteří úspěšně ukončili habilitační řízení.

Byla také udělena Cena rektora za významný přínos k rozvoji UTB. Jejím držitelem se stal Roman Prokop. Rektor mu cenu udělil „za dlouholetou práci pro univerzitu a fakultu aplikované informatiky“.

Doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. působí na Univerzitě Pardubice, je proděkanem pro vědu a tvůrčí činnost na fakultě elektrotechniky a informatiky. Dlouhodobě se věnuje aplikovanému výzkumu v oblasti umělé inteligence, strojového učení, hlubokého učení, evolučních algoritmů a zpracování obrazu. Rektor jej jmenoval docentem pro obor řízení strojů a procesů.

Doc. Mgr. art. Patrik Illo - vedoucí ateliéru Sklo na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, slovenský vizuální umělec a mezinárodně uznávaný sklářský designér. Spolupracuje s významnými sklárnami na Slovensku, v ČR a v Polsku. Jeho díla jsou zastoupená v galeriích a sbírkách v Evropě a v USA. Rektor jej jmenoval docentem pro obor multimédia a design.

Doc. Ing. arch. Michael Klang, CSc. - architekt, scénograf a designér, vedoucí ateliéru Prostorové tvorby na UTB ve Zlíně. Je autorem stovek scénografických realizací a výstavních expozic. Navrhoval divadelní stavby a televizní studia (pražský Dům U Hybernů, Filmový uzel Zlín, zpravodajská studia ČT). Rektor jej jmenoval docentem pro obor multimédia a design.

Doc. Ing. Alexandr Ključnikov, Ph.D. - odborný asistent Fakulty ekonomie a podnikání Panevropské vysoké školy, n. o. v Bratislavě. Externě učí také na Pan-evropské vysoké škole v Praze. Rektor jej jmenoval docentem pro obor management a ekonomika podniku.

Doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. - zaměřuje se na moderní metody řízení technologických procesů, matematické modelování a optimalizaci. Rozvíjí především metody analýzy a klasifikace dat založené na umělé inteligenci, strojovém učení či hlubokém učení. Rektor jej jmenoval docentem pro obor řízení strojů a procesů.

Doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D. - pracuje na fakultě technologické, Ústavu výrobního inženýrství. Předmětem jeho odborného zájmu jsou konstrukce strojů a nástrojů pro zpracování polymerních materiálů a simulace procesů. Rektor jej jmenoval docentem pro obor nástroje a procesy.

Doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D. - pracuje na Fakultě technologické UTB, Ústavu analýzy a chemie potravin. Ve své vědecké práci se věnuje tvorbě metodik při stanovování nutričních a biologicky aktivních látek potravin. Zaměřuje se na netradiční druhy ovoce, obilovin a cereálních směsí. Rektor ji jmenoval docentkou pro obor technologie potravin. (ex)