Bezprostřední pocity z výhry byly u představitelů obce samozřejmě radostné, i vzhledem k tomu, že konkurence obcí přihlášených do soutěže byla veliká.

O krajský titul Vesnice roku 2024 bojovaly obce Doubravy, Polešovice, Topolná, Neubuz, Dolní Lhota, Sušice, Machová, Vážany, Rudimov a Ořechov.

Kraj vyzdvihl u vítěze komplexní a dynamický rozvoj Lhoty, péči o občanskou vybavenost a veřejná prostranství.

„Mezi nejvýznamnější projekty v poslední době patří výstavba mateřské školy, revitalizace přestupního terminálu v centru obce, rekonstrukce a zateplení víceúčelové budovy, sadové úpravy v obci nebo rekonstrukce místních komunikací a výstavba parkoviště u sportovního areálu,“ vyjmenoval starosta Dolní Lhoty.

GALERIE: Společenský život v Dolní Lhotě:

Dolní Lhota; Kulturní události v obci; archivní foto

V obci to doslova žije. Je nabitá akcemi místních spolků s mezigeneračním propojením, má bohatý kulturní a společenský život a nezapomínají zde ani tradice.

Obyvatelé se pravidelně potkávají na plesech, dětském karnevalu, zvěřinových hodech s koštem slivovice, fašancích, u novoročního kalíšku s ohňostrojem, na noci s Andersenem, včelařské olympiádě. Rovněž se setkávají na sjezdu Lhot a Lehot nebo stavějí máj.

„Mezi další oblíbené akce patří zahradní slavnost, pouťová zábava, dětský den, myslivecká olympiáda, zimní kino, bruslení nebo hospodský kvíz. Je toho opravdu hodně,“ pokračuje Jaroslav Masař.

VIDEO: Dolní Lhota z ptačí perspektivy:

| Video: Youtube

Velmi aktivní je místní knihovna. Podle hodnotící komise Zlínského kraje tu mezi obyvateli panuje nebývale silná pospolitost. Samospráva má také například propracovaný systém komunikace obce s občany a fungující spolupráci s místními podnikateli.

Televize, internet i noviny

„Naše občany se snažíme informovat vždy takovým způsobem, abychom obsáhli všechny věkové skupiny. Proto využíváme kromě televizního infokanálu, který v obci funguje již od roku 1992, také webové stránky, sociální sítě, Dolnolhotské noviny, elektronickou úřední desku a v neposlední řadě mobilní aplikaci s názvem V obraze,“ nastiňuje otevřenou komunikaci starosta obce.

Odměna půjde na cyklostezku nebo zateplení školy

Kromě Zlaté stuhy obdrží Vesnice roku také finanční odměnu ve výši jeden milion 250 tisíc korun ve formě dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a k tomu 500 tisíc korun od Zlínského kraje. Na co peníze poputují? „Máme připraveno několik investičních záměrů, tak s největší pravděpodobností odměna poputuje do jednoho z nich,“ slibuje starosta Dolní Lhoty.

Necelými dvěma miliony přispějí na výstavbu cyklostezky Dolní Lhota – Pozlovice (Luhačovská přehrada), výstavbu fotbalových šaten, přístřešku a pódia ve sportovním areálu nebo zateplení budovy základní školy.

Dolní Lhota zároveň postupuje do klání o celostátní titul.

VESNICE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2024 - další ocenění

Zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí získala obec Sušice. Ocenění spolu s finanční odměnou ve výši 160 tisíc korun od Zlínského kraje a 500 tisíc od Ministerstva životního prostředí si vysloužila moderním, profesionálním a citlivým přístupem k rozvoji veřejných prostranství, zeleně v obci a krajinných prvků v zemědělské krajině.

Modrou stuhu, která je oceněním za společenský život v obci, obdržela Neubuz. Porotci vysoce hodnotili velké množství pestrých činností spolků i obce a silnou vzájemnou pospolitost občanů. S oceněním je spojena rovněž odměna ve výši 800 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj, ke které přidá 160 tisíc korun Zlínský kraj.

Fialová stuha za inovativní obec byla udělena obci Rudimov, kde se nachází nová budova obecního úřadu, která díky fotovoltaickým panelům a tepelnému čerpadlu dosahuje aktivního energetického standardu. Obec plánuje instalovat solární panely i na další své budovy a dokonce má připraven projekt komunálního elektromobilu. V areálu místního biotopu najdou návštěvníci samoobslužný bufet, kde lze platit pomocí QR kódu. V přípravě mají také projekt na samoobslužnou prodejnu. Součástí ocenění je finanční dar 160 tisíc korun od Zlínského kraje a 300 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

close Vesnicí roku 2024 ve Zlínském kraji je Dolní Lhota. Foto z vyhlášení výsledků na půdě Krajského úřadu ve Zlíně; červen 2024 info Zdroj: Zlínský kraj zoom_in Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2024 v sídle Zlínského kraje; červen 2024

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2024 přehledně:

Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole: Dolní Lhota
Zelená stuha – za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí: Sušice
Modrá stuha – za společenský život: Neubuz
Fialová stuha – za inovativní obec: Rudimov
Diplom za vzorné vedení kroniky: Vážany
Diplom za rozvíjení lidových tradic: Vážany
Vesnická knihovna Zlínského kraje roku 2024: Ořechov
Diplom „Fulínova cena“ – za kvalitní květinovou výzdobu v obci: Ořechov
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost: Doubravy

Mimořádné ocenění krajské komise:

Diplom za mimořádně koncepční a investiční rozvoj městyse: Polešovice
Diplom za aktivní a pestrou činnost místního zahrádkářského spolku: Machová
Diplom za příkladnou obnovu obecních objektů: Topolná 
Osobnost Programu obnovy venkova Zlínského kraje 2024: Helena Lakosilová, Vážany (šití a zdobení tradičních krojů)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:

Doubravy – roubená zvonička – za zachování původních stavebních prvků a architektonického tvarosloví při obnově památky tradičního lidového stavitelství
Neubuz – komunitní centrum – za začlenění stavby do prostředí obce
Rudimov – nová budova obecního úřadu – za technickou a energetickou úroveň stavby a její začlenění do prostředí obce a jejího krajinného rázu

Komentář hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše:

„Vesnice v našem kraji jsou dobrými místy k životu. Lidé k sobě mají blízko, jsou aktivní, podporují se a rádi přiloží ruku k dílu, když jde o společnou věc. Ne nadarmo má Zlínský kraj v celostátním kole soutěž Vesnice roku vůbec nejvíc celkových vítězů. Obyvatelům Dolní Lhoty gratuluji a současně jim děkuji za úsilí, se kterým se každý den starají o rozvoj svého domova. Myslím, že v celostátním finále máme opět své želízko v ohni. Mé poděkování míří i do ostatních přihlášených obcí. Už jen samotná přihláška do soutěže je pro místní obyvatele impulzem, který přináší nové nápady, jak obec posunout dopředu.“