Jinde obnovují zastaralý vozový park tak, že zavádějí plynový pohon autobusů. Spolu s ním zařizují čerpací stanice plynu, čidla plynového zabezpečení uzavřených garáží a dílen. Zlín se však k tomuto nechystá. „Když jsme zvažovali využívání plynu v našich podmínkách, museli jsme vzít v úvahu, že trolejové vedení, kterým jsou celá města Zlín i Otrokovice protkána,“ sdělil ředitel DSZO Josef Kocháň. Podotkl, že tím se zvyšuje provozní riziko výbuchu plynu této alternativní pohonné látky, pokud by došlo při nějaké nehodě k jejímu úniku.

Zároveň Kocháň zmínil, že do rozhodování o tomto palivu vstoupila v neposlední řadě i nedostatečná kapacita plynového potrubí, která je k dispozici v areálu DSZO. Bylo by také nutné vybavit garáže a opravářské dílny plynovými čidly pro detekci případného úniku plynu.

„Vzhledem k relativně nízkému stáří našich vozů by pro nás nyní jeho nahrazování vozidly jezdících na plyn ani nebylo ekonomické. Za ekologický zdroj energie považujeme především elektřinu,“ uzavřel Kocháň.