Výrazné omezení v metropoli Slovácka i v Napajedlech pak způsobí generální opravy mostů uprostřed obou měst přes řeku Moravu. Na Zlínsku se pak stane neuralgickým bodem stavba okružní křižovatky v Lípě, čímž by měla být do budoucna snížena nebezpečnost slušovické křižovatky.

V roce 2024 plánuje na Slovácku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončení tří úseků dálnice D55, a to Babice – Staré Město, Staré Město – Moravský Písek a Moravský Písek - Bzenec. Dohromady vytvoří ucelený úsek v délce 21 km.

Na 8,5 km dlouhé trase Babice – Staré Město vzniká 18 mostů, tři mimoúrovňové křižovatky a dvě protihlukové stěny v délce dva kilometry. Na celkem 8,8 km dlouhém úseku D55 Staré Město – Moravský Písek buduje ŘSD 9 mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a protihlukové stěny v délce 456 metrů. D55 z Moravského Písku do Bzence bude dlouhá 4,1 km.

Hotovo na konci roku

„Součástí stavby tohoto dálničního úseku D55 je mimoúrovňová křižovatka Bzenec, tři mosty, jeden ekodukt pro migraci zvěře a protihlukové stěny o celkové délce 1,2 km. Otevření všech tří dálničních úseků lze očekávat na konci příštího roku,“ uvedla mluvčí ŘSD Zlínského kraje Lucie Trubelíková.

Další dálniční částí, jejíž zprovoznění ŘSD ve Zlínském kraji plánuje v roce 2024, je úsek D49 Hulín – Fryšták v délce 17,3 km. Mostních objektů tam vzniká 16, nad dálnicí devět, na ostatních komunikacích pět, dvě mimoúrovňové křižovatky - v Třeběticích a Holešově a 10 protihlukových stěn o celkové délce 5626 metrů.

Velkým problémem pro řidiče v Uherském Hradišti bude oprava tamního mostu přes řeku Moravu.

Dopravní konference Zlín
Tady pozor! Odborníci ukázali nejrizikovější místa na cestách ve Zlínském kraji

„Zahájení předpokládáme ve druhé polovině roku 2024. Jedná se o společný projekt ŘSD a měst Uherské Hradiště a Staré Město. Na mostě budeme opravovat kompletně mostní svršek a izolace, ložiska a vyměňovat mostní závěry. Dále budeme sanovat nosnou konstrukci a spodní stavbu,“ upřesnila Lucie Trubelíková.

Součástí společného projektu s Uherským Hradištěm a Starým Městem je také navazující oprava vozovky, vybudování autobusového zálivu a oprava chodníků.

„Dopravní omezení ještě není kompletně dořešeno, ale lze sdělit, že práce budou probíhat po polovinách. Provoz tedy zůstane obousměrný v režimu 1+1. Etapy by měly trvat 4 + 4 měsíce,“ dodala mluvčí ŘSD.

Na zahájení čeká řada dalších stavebních staveb

V příštím roce ŘSD plánuje zahájení stavby okružní křižovatku na silnici I/49 v Lípě. Jde o nebezpečnou tzv. slušovickou křižovatku.

„Termín zahájení stavby a související dopravní omezení upřesníme po podpisu smlouvy se zhotovitelem akce,“ sdělila Deníku Lucie Trubelíková.

Další 4 400 metrů dlouhá stavba, kterou ŘSD plánuje zahájit v příštím roce je úsek silnice 1/57 Semetín – Bystřička.

„Aktuálně běží soutěž na zhotovitele stavby. Jako termín pro podání nabídek je stanoven 19. 1. 2024. Předpokládaná cena stavby je 2 miliardy 637 milionů Kč (bez DPH),“ uvedla mluvčí ŘSD.

Silnice I/57 tvoří severojižní páteřovou komunikaci spojující Opavu, Fulnek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín s ukončením na hranici se Slovenskou republikou. Úsek Valašské Meziříčí–Vsetín je nejzatíženějším úsekem celé trasy a páteří dopravního systému v údolí Vsetínské Bečvy.

Čiperova vila ve Zlíně.
Čiperovu vilu čeká rekonstrukce. Vznikne tam kulturní a kreativní centrum

V důsledku stavby silnice dojde k přemístění fotbalového hřiště v Jablůnce, jehož funkci nelze zachovat, jelikož se nachází přímo v trase budoucí přeložky. Kromě hřiště budou odstraněny také šatny, hlavní budova i oplocení.

Čtyři velké investiční stavby bude zahajovat Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) v roce 2024 a všechny čtyři budou dokončovány v roce 2025.

V souvislosti s komplikacemi při opravě hradišťského moravního mostu zhorší dopravní situaci od dubna 2024 do listopadu 2025 v oblasti metropole Slovácka oprava silnice II/497 Uherské Hradiště – Bílovice v délce dvou a půl kilometru za 263 736 000 korun.

„Předpokládá se, že stavební práce budou probíhat převážně za částečné uzavírky silnice. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací. Při úpravě mistřické křižovatky bude vedena po objížďce přes Kněžpole. Tranzitní nákladní doprava bude po celou dobu stavby odkloněna obousměrně v trase Uherské Hradiště – Uherský Brod – Biskupice – Bohuslavice u Zlína,“ prozradil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Od dubna 2024 do listopadu 2025 čekají komplikace řidiče na silnici mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem v celkové délce 3 394 m.

„V úseku mezi Bílavskem a Hlinskem se počítá s úplnou uzavírkou, objížďka bude vedena přes Slavkov a Brusné. U dalších úseků budou stavební práce probíhat za částečné uzavírky silnice. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací,“ sdělil ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Tato oprava má přijít na 235 607 000 korun.

Oprava mostu zkomplikuje dopravu

Obrnit se trpělivostí musejí od dubna 2024 do října 2025 také řidiči v Napajedlech, kde bude předmětem zásadní proměny tamní most přes řeku Moravu za 134 866 000 korun.

„Dle závěrů diagnostiky a následných hlavních prohlídek mostů je stav nosné konstrukce velmi špatný, spodní stavby špatný a použitelnost na stupni IV – omezeně použitelný. Tento most byl postaven v roce 1967 a již se na něm podepsalo opotřebení materiálů a povětrnostní vlivy. Most se stává neúnosným a jeho zatížitelnost nedosahuje normových parametrů,“ naznačil Bronislav Malý.

Dálnice D55 Napajedla-Babice, stavba dálničního mostu přes řeku Moravu u Napajedel na Zlínsku.
Silničáři začali stavět dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel

Demolice původního mostu bude podle něj probíhat snášením nosné konstrukce shora vždy po jednom nosníku v jednom kroku, aby nebyla přetěžována stávající nosná konstrukce a spodní stavba mostu. Spodní stavba mostu má hlubinný základ.

Stávající opěry budou odbourány stejně jako stávající ražené piloty – do úrovně základové spáry a budou nahrazeny železobetonovými monolitickými masivními opěrami. Pilíře zůstanou stávající a budou na ně provedeny nové úložné prahy pro uložení spřažené ocelobetonové nosné konstrukce, jejíž šířka bude 11 m.

„Stavba si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Přesný rozsah dopravních omezení a objízdných tras je v současné době ještě předmětem jednání. Pro chodce bude po dobu neprůchodnosti mostu zavedena v Napajedlích kyvadlová autobusová doprava, která bude převážet osoby z centra města po objízdné trase do prostoru současného autobusového nádraží u a. s. Fatra,“ sdělil ředitel ŘSZK.

Rekonstrukce silnice do Velkých Karlovic

Od května 2024 do listopadu 2025 absolvuje rekonstrukci téměř 10 km silnice z Prostření Bečvy do Velkých Karlovic.

„Předpokládá se, že stavební práce budou většinou probíhat za částečné uzavírky silnice. Provoz jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací. V letních prázdninách bude uplatněna úplná uzavírka. Stavba je rozdělena do 4 etap, v každé etapě bude jeden měsíc uzavírka (červenec + srpen, 2024 a 2025),“ prozradil Bronislav Malý.