Začátek projektu za více než 32 milionů korun, který zadal Zlínský kraj a je spolufinancován pomocí evropských dotací, je naplánován na 1. července.

Stavba je rozdělena na dvě etapy. Ta první potrvá do 25. srpna, druhá začne 6. září a skončí na konci října.

V jednom pruhu a zpátky objížďkou

Již první etapa prací zasáhne citelně do fungování dopravy v krajském městě. Směrem ze Zlína se řidiči dostanou v jednom stoupacím pruhu. Vozidla mířící do města směrem z Březnice budou muset použít objízdnou trasu přes Kudlov.

Změna se dotkne i linek MHD, a to dvou pravidelných autobusových linek číslo 31 (Jaroslavice – Filmové ateliéry) a 32 (Kudlov – Mladcová).

„V době první etapy stavebních prací budou obě linky nahrazeny výlukovými linkami číslo 32X (Jaroslavice – Mladcová) a 31X (Maják-točna – Filmové ateliéry – Kudlov – Antonínova). Po Březnické ulici v této době žádná linka MHD jezdit nebude,“ seznámil za Dopravní společnost Zlín-Otrokovice mluvčí Vojtěch Cekota.

Podle něj bude doprava směrem do Zlína vedena po objízdné trase od okružní křižovatky přes místní část Kudlov a po silnici III/49026 z Kudlova do Zlína.

Náklaďáky musí jinudy

Složitější to budou mít řidiči nákladní dopravy s váhou vozidla přes 7,5 tuny (mimo autobusů). Pro ně bude stanovena objízdná trasa ve směru Bohuslavice u Zlína (silnice II/497) – Uherské Hradiště (silnice I/50) – Staré Město (silnice I/55) – Otrokovice (silnice I/49) – Zlín.

S příchodem školního roku mohou řidiči očekávat komplikace v dopravě znovu. Bude totiž nastartována druhá etapa oprav. Podle Ředitelství silnic Zlínského kraje bude doprava v ulici Březnická omezena částečnou uzavírkou při použití trojcestné semaforové soustavy. Objízdným trasám se však řidiči opět nevyhnou.

„Během uzavírky ulice K Majáku bude dopravní obsluha čtvrti U Majáku vedena po náhradní trase přes areál Správy a údržby silnic Zlínska. Během uzavírky ulice Filmová bude zase dopravní obsluha Lesního hřbitova a Filmových ateliérů možná pouze po komunikaci z místní části Kudlov. Opět bude platit objízdná trasa pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny (mimo autobusů),“ zmínil Vojtěch Cekota s tím, že bude upraveno trasování linek MHD.

Rondel v křižovatce Vodní a Bartošova

Oprava povrchu komunikace v ulici Březnická však není jediným dopravním omezením letošních prázdninových měsíců. Souběžně totiž bude pokračovat stavba kruhového objezdu v křižovatce ulic Vodní a Bartošova.

Toto místo je od začátku června kompletně uzavřeno, projet mohou jen autobusy směrem na nádraží.

„Je to velká stavba, kterou zkrátka nejsme za měsíc schopni udělat. Máme proto na ni čtyři měsíce. Chceme ji udělat celou,“ uvedl za investora stavby, kterým je město Zlín, radní zodpovědný
za oblast dopravy Michal Čížek.

Nový kruhový objezd bude mít dva přídavné pruhy – bypassy. Ty řidičům poslouží pro snadnější výjezd z nádraží přímo na nadjezd a jednodušší příjezd ze směru od města na nádraží.

Na to si však řidiči budou muset počkat. „Plná uzavírka bude platit do konce září. Vznikne nový betonový povrch, které musí vyzrát. Současně zde již došlo k zatrolejování,“ zmínil Čížek s tím, že dílčí práce budou probíhat až do listopadu.

Objízdné trasy vedou okolo řeky Dřevnice, což s sebou přináší tvoření kolon, zejména v „uzlu“ s Benešovým nábřežím.

A jaké další dopravní stavby budou ještě na území Zlína v letošním roce podle Michala Čížka probíhat?

Rondel na Kocandě 

„V říjnu začneme se stavbou okružní křižovatky na konečné trolejbusů u Kocandy. Jedná se o první etapu plánovaného projektu a to napojení části Jižních Svahů – Podlesí. Vznikne tak další trasa mezi sídlištěm a centrem města,“ přiblížil Michal Čížek.

Podle investora bude nová okružní křižovatka čtyřpaprsková s vnějším průměrem 40 metrů, v místě koncové zastávky bude vybudován objekt sociálního zařízení pro řidiče MHD.

Stavební úpravy křižovatky si také vyžádají přeložky, rozšíření, případně úpravy inženýrských sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V místě stavby bude nutné podle vyjádření odboru dopravy zlínské radnice dokončení všech stavebních prací provést vegetační a sadové úpravy.

„Realizace se předpokládá v několika etapách. Do té první se zahrne úprava trasy silnice ulice Okružní s okružní křižovatkou a točnou MHD. Další etapou bude propojení hlavního tahu Jižními Svahy s lokalitou Podlesí. Město nezapomnělo na pěší a cyklisty. Stávající systém pěších tras bude doplněný o nové trasy související s okružní křižovatkou a točnou MHD,“ připomněl za město mluvčí Tomáš Melzer.

Kde dále se budou muset řidiči obrnit trpělivostí, bude v podzimních měsících Benešovi nábřeží. I zde se plánují opravy komunikace.

„Právě vybíráme dodavatele, budeme teprve domlouvat, kdy se začne,“ nastínil radní Čížek.