Přestavbu opuštěné budovy bývalé stanice zájmových činností měla dotovat Demokratická aliance Romů. Peníze na tyto smělé plány však nemá. Na účtu jsou pouze finance poskytnuté z partnerského nizozemského města Bussum. Radnice získala objekt před dvěma lety bezplatně od státu. „Podmínkou ale bylo, že po dobu deseti let bude využívána jako centrum romské kultury a vzdělávání,“ připomněl mluvčí radnice Josef Beneš. Zatím se však nic neděje.

„Projekt je zpracován, nejasná je ale otázka financování stavebních úprav a provozu centra,“ vysvětlila místostarostka Dagmar Lacinová. Investorem úprav měla být Demokratická aliance Romů, na realizaci záměru v předpokládané hodnotě několika milionů korun ale nemá dost peněz. Peníze na úpravy budovy tak zatím chybějí. „Na zvláštním účtu je zhruba osm set tisíc korun, které na tento účel poskytlo partnerské město Bussum,“ uvedla místostarostka.

Dodavatel stavby ovšem s postojem radnice nesouhlasí. „Dohodli jsme se. Peníze budou a původní záměr s využitím budovy uskutečníme,“ oponoval včera z Varšavy představitel Demokratické alianceRomůPetr Tulia. Pokud by aliance svůj záměr nerealizovala, zvažuje radnice jiný způsob využití budovy. Podle všeho by zde mohla mít zázemí Charita.

Nicméně pro radnici nezrealizovat Romské centrum na Sokolské ulici znamená dostat se do nemalých problémů. Vrátit zpět finanční dotaci čtyři a půl milionu korun. „Smlouva je v tomto ohledu striktní. Nepochybně se ale pokusíme se státem dohodnout, aby z této podmínky slevil a svolil k využití bývalé stanice pro jiné, obecně prospěšné účely,“ uvedl místostarosta Valašského Meziříčí Jiří Pernický.