Na kontě Občanského sdružení pro výstavbu kaple v Doubravách už je téměř milion korun. "Kaple má kompletně změnit charakter a atmosféru v centru obce. Chtěli jsme také spolu s naším Kapličkovým výborem vyjít vstříc potřebám a zájmům stávajícím i potencionálním obyvatelům obce," vysvětlil starosta Doubrav Jiří Šulák. Náměstí totiž čekají rovnou i další úpravy. "V obci doposud chybělo nějaké prostranství, kde by se lidé mohli scházet, děti pohrát, kde by se daly pořádat akce. Ty prozatím děláme na hřišti," vysvětlila Jarmila Gajdůšková z doubravského Kapličkového výboru.

Stavba má být zasvěcena svatému Vojtěchovi. "Plány už nám schválilo olomoucké arcibiskupství. Ještě jim ale musíme předložit studii interiéru, na té se ale teprve pracuje," řekla Gajdůšková. Většina pozemků na návsi je majetkem obce. Ty zbývající, které jsou potřeba, Doubravy nyní od svých obyvatel vykupují. Na stavbu bude potřeba dva a půl až tři miliony korun. Dvousettisícovou částku vyčlenila ze svého rozpočtu obec. Další stovky tisíc se vybraly v nejrůznějších sbírkách. "Něco bylo například ze živého betlému, který jsme pořádali před Vánoci, něco ze mše svaté, která se konala loni při příležitosti šesti set let od založení obce," upřesnila Gajdůšková.

S dotacemi Doubravy nepočítají. "Několikrát jsme o ně už žádali, vždy neúspěšně. Poškozené církevní památky mají bohužel pro nás před těmi vznikajícími přednost," posteskla si Gajdůšková.