Stavba kaple se zvolna blíží do závěrečné fáze. Slavnostní otevření plánují Doubravští na jaře příštího roku

„Celá kaple je vymalovaná, jsou položeny dlažby a namontováno dřevěné schodiště na kůr. Dokončuje se instalace svatostánku,“ přiblížil starosta obce Doubravy Jiří Šulák.

Další vnitřní prvky, jako například lavice nebo oltářní stůl jsou již rovněž vyrobeny a zatím uschovány ve skladě.

Stavba doubravské kaple, která byla dlouhodobým přáním místních věřících občanů, započala v roce 2008. Předcházela jí však více než roční ne právě jednoduchá příprava. Obec musela vykoupit pozemky, které nebyly jejím majetkem. Plány na stavbu kaple i studii interiéru musela dát ke schválení olomouckému arcibiskupství. Další složitou stránkou výstavby bylo její financování. Peníze na kapli plynou v podstatě ze tří hlavních zdrojů.

„Stavbu kaple zhruba z osmdesáti procent financuje obec Doubravy ze svého rozpočtu. Dále jsou to pak sbírky Sdružení pro výstavbu kaple v Doubravách a také dary,“ přiblížil starosta Šulák.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.

Celkový rozpočet na stavbu kaple převyšuje částku šesti milionů korun, dosud byly proinvestovány přibližně čtyři miliony. Zbývá ještě vyrobit kovaný lustr a dokončit osazení světel, vypínačů a vnitřní vybavení. Rovněž je nutno připojit kapli na obecní vodovod, dodělat přístupové schodiště a chodník a provést terénní úpravu nejbližšího okolí kaple.

„Slavnostní otevření kaple předpokládáme příští rok. Rádi bychom tak učinili právě o březnovém svátku svatého Vojtěcha, jelikož doubravská kaple je zasvěcena právě jemu. Pevně věřím, že se nám to povede,“ netají se optimismem doubravský starosta.

V další etapě výstavby by měl být vytvořen i park kolem kaple. Tomu však musí předcházet složité majetkové řízení, předprojektová a projektová příprava.

NA OKRAJ: Kus práce…

Postavit zbrusu novou kapli, která by byla důstojným místem pro bohoslužby i další události, nebylo jednoduché. Všichni, kdo se na tom podíleli, si zaslouží uznání. Přeju jim, aby se jejich plány naplnily a jejich dílo se skutečně úspěšně završilo slavnostní bohoslužbou o svátku patrona kaple svatého Vojtěcha. Tato stavba už bude napořád připomínat jejich vynaložené úsilí.

Kateřina Košutová