„Takzvané re-use centrum vznikne stavebními úpravami bývalé uhelné deponie v kotelně, která nově plně využívá biomasu – dřevní štěpku,“ vysvětlil slavičínský starosta Tomáš Chmela.

Součástí investice je demolice přístavby, která sloužila jako násypník na uhlí.

„Abychom postupovali maximálně šetrně, demoliční suť odborná firma rozdrtí a dále využije na vyrovnání podlahy v interiéru budoucího skladu,“ dodal starosta s tím, že rekonstrukci Slavičín pojal ekologicky, nicméně hlavním smyslem je snížit množství objemného odpadu.

Ten město jinak vozí k uložení na skládku a je čím dál více zpoplatňován.

„Mnoho předmětů je vyhazováno zbytečně a občané je rádi upotřebí,“ vysvětlil jednatel Služeb města SlavičínJan Janeček, který zodpovídá za provoz sběrných dvorů ve městě.

Sběrný dvůr čeká modernizace

V současnosti město připravuje také druhou etapu rekonstrukce, která se bude týkat vnějšího prostoru sběrného dvora. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a upravit jej do moderní podoby.

„Celý provoz by měl být postupně digitalizován, lépe evidován a snímán kamerami. Do sběrného dvora totiž může být uložen jen odpad vyprodukovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm ve Slavičíně. Ostatní odpad, který vyprodukují podnikatelé nebo občané jiných obcí, musí být zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech,“ upozornil Chmela.

Městské divadlo ve Zlíně. Ilustrační foto
Soubor Městského divadla zasáhl covid, premiéry se odkládají

Podnikatelé si musí vše uhradit v rámci smluvní spolupráce s odpadovou společností. Občané jiných obcí pak musí svůj objemný odpad zlikvidovat dle pravidel těchto obcí.

Celkové náklady na demolici jsou zhruba čtvrt milionu korun. Následný projekt rekonstrukce je vyčíslen na 2,6 milionu korun z čehož evropská dotace pokryje 1,4 milionu. Součástí projektu jsou i další opatření ke snižování produkce směsného komunálního odpadu ve městě.

A jak se nové odpadové centrum bude jmenovat?

„Udělal jsem mezi mými blízkými spolupracovníky malou anketu, v níž zvítězil název Cirkula. Symbolizuje hlavní princip centra – aby věci určené k vyhození znovu cirkulovaly k novým majitelům,“ doplnil slavičínský starosta.